Hoofdvestiging Labyrinth:
Archimedeslaan 16
3584 BA Utrecht
T: (030) 2627191
E: info@labyrinthonderzoek.nl

Focusgroepen

Voor een goede uitvoer van de focusgroepmethode levert Labyrinth gespreksleiders / onderzoekers, notulisten en eventueel een extra coördinator. De medewerkers zijn vaardig in het creëren van een open en prettige sfeer waarin elke deelnemer zich vrij voelt zijn / haar bijdrage te leveren. Een belangrijk aspect in de voorbereiding van focusgroepen is de werving van deelnemers die bereid zijn naar een afgesproken locatie te komen. Labyrinth heeft veel ervaring in het opsporen en enthousiasmeren van potentiële deelnemers en wendt waar nodig creatieve werkwijzen hiervoor aan, zoals het aanspreken van groepen en sleutelfiguren in de bestaande netwerken. Het vinden van een geschikte locatie hoort ook bij een goede voorbereiding, hierin kan Labyrinth advies geven.

De focusgroep is een methode waarmee Labyrinth uitgebreide en diepgaande informatie verkrijgt door in gesprek te gaan met een groep respondenten. Deze kwalitatieve methode wordt, vaak in combinatie met kwantitatieve methoden, aan het begin (bij onderwerpen waar nog weinig over bekend is) of aan het einde (om resultaten te interpreteren) van onderzoek gebruikt. De kracht van de focusgroep ligt in de interactie, doordat de 5 tot 15 respondenten op elkaar reageren, aangeven wat zij belangrijk vinden en wat hun gevoelens en beweegredenen hierbij zijn. Naar gelang de specifieke vraag kan er gekozen worden voor een focusgroep onder respondenten met dezelfde dan wel verschillende achtergrond, bijvoorbeeld startende ondernemers van allochtone afkomst of (startende) ondernemers in het algemeen.

Het laatste nieuws

 • 4 MRT nieuws afbeelding

  Vanmiddag startevent Halve Maan Kanaalzone

  Vanmiddag wordt op het Herderplein de draagvlakmeting Halve Maan Kanaalzone feestelijk afgetrapt!

  Lees verder
  4 MRT nieuws afbeelding

  Uitkomsten veiligheidsmonitor Breedstraat

  De uitkomsten van de tweejaarlijkse veiligheidsmonitor in de Breedstraatbuurt zijn bekend

  Lees verder
 • 2 MRT nieuws afbeelding

  Energieke werksessie Geldstromen door Overvecht

  Op initiatief van Wijkbureau Overvecht organiseerde Labyrinth Academy op 19 februari 2015 een werksessie over geldstromen door Overvecht.

  Lees verder
  13 FEB nieuws afbeelding

  SAMEN LEVEN IN NEDERLAND SIM2015

  We willen weten hoe al die verschillende Nederlanders wonen, werken en met elkaar leven

  Lees verder
 • 3 FEB nieuws afbeelding

  Blog: Verdringing in de wijk

  Onze directeur Nathan Rozema blogt over zijn ervaringen uit het veld. Dit keer: 'Verdringing als argument om het oude in stand te houden?'

  Lees verder
  27 JAN nieuws afbeelding

  Wat is jouw lifestyle? Lifestyleonderzoek

  Labyrinth voert voor de SSH een landelijk onderzoek uit naar de lifestyle van studenten.

  Lees verder
Copyright 2004 - 2015 ® Labyrinth Onderzoek & Advies | Sitemap Webdesign Utrecht