Hoofdvestiging Labyrinth:
Archimedeslaan 16
3584 BA Utrecht
T: (030) 2627191
E: info@labyrinthonderzoek.nl

Focusgroepen

Voor een goede uitvoer van de focusgroepmethode levert Labyrinth gespreksleiders / onderzoekers, notulisten en eventueel een extra coördinator. De medewerkers zijn vaardig in het creëren van een open en prettige sfeer waarin elke deelnemer zich vrij voelt zijn / haar bijdrage te leveren. Een belangrijk aspect in de voorbereiding van focusgroepen is de werving van deelnemers die bereid zijn naar een afgesproken locatie te komen. Labyrinth heeft veel ervaring in het opsporen en enthousiasmeren van potentiële deelnemers en wendt waar nodig creatieve werkwijzen hiervoor aan, zoals het aanspreken van groepen en sleutelfiguren in de bestaande netwerken. Het vinden van een geschikte locatie hoort ook bij een goede voorbereiding, hierin kan Labyrinth advies geven.

De focusgroep is een methode waarmee Labyrinth uitgebreide en diepgaande informatie verkrijgt door in gesprek te gaan met een groep respondenten. Deze kwalitatieve methode wordt, vaak in combinatie met kwantitatieve methoden, aan het begin (bij onderwerpen waar nog weinig over bekend is) of aan het einde (om resultaten te interpreteren) van onderzoek gebruikt. De kracht van de focusgroep ligt in de interactie, doordat de 5 tot 15 respondenten op elkaar reageren, aangeven wat zij belangrijk vinden en wat hun gevoelens en beweegredenen hierbij zijn. Naar gelang de specifieke vraag kan er gekozen worden voor een focusgroep onder respondenten met dezelfde dan wel verschillende achtergrond, bijvoorbeeld startende ondernemers van allochtone afkomst of (startende) ondernemers in het algemeen.

Het laatste nieuws

 • 22 JUN nieuws afbeelding

  Labyrinth op pad voor Suikerfeestmonitor

  Labyrinth is op pad voor haar jaarlijkse Suikerfeestmonitor: wat doet retail Nederland dit jaar met het Suikerfeest?

  Lees verder
  6 JUN nieuws afbeelding

  MET SPOED GEZOCHT: meertalige interviewers

  We zoeken op korte termijn interviewers die goed Nederlands kunnen EN één van de volgende talen goed beheerst: (1) Irakees/Syrisch-Arabisch (2) Koerdisch, (3) Dari (eventueel ook Pastjoe) en (4) Tigrinya.

  Lees verder
 • 14 APR nieuws afbeelding

  Jaarverslag Colour Kitchen

  Nieuw jaarverslag Colour Kitchen, met o.a. impactmeting Labyrinth

  Lees verder
  6 APR nieuws afbeelding

  Wijkraadpleging Overvecht Gezond

  In opdracht van wijkraad Overvecht doet Labyrinth onderzoek naar gezondheidsbevorderende activiteiten in Overvecht.

  Lees verder
 • 4 APR nieuws afbeelding

  Europees onderzoek discriminatie

  Labyrinth werkt op dit moment in samenwerking met Ipsos MORI en in opdracht van de European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) aan het project EU-MIDIS II.

  Lees verder
  22 MRT nieuws afbeelding

  Cliëntervaringsonderzoek WMO & Jeugd Utrecht

  De afgelopen maanden voerde Labyrinth in opdracht van de gemeente Utrecht en in samenwerking met het Verwey-Jonker Instituut een cliëntervaringsonderzoek uit onder cliënten van WMO en Jeugd.

  Lees verder
Copyright 2004 - 2016 ® Labyrinth Onderzoek & Advies | Sitemap Webdesign Utrecht