Hoofdvestiging Labyrinth:
Archimedeslaan 16
3584 BA Utrecht
T: (030) 2627191
E: info@labyrinthonderzoek.nl

Focusgroepen

Voor een goede uitvoer van de focusgroepmethode levert Labyrinth gespreksleiders / onderzoekers, notulisten en eventueel een extra coördinator. De medewerkers zijn vaardig in het creëren van een open en prettige sfeer waarin elke deelnemer zich vrij voelt zijn / haar bijdrage te leveren. Een belangrijk aspect in de voorbereiding van focusgroepen is de werving van deelnemers die bereid zijn naar een afgesproken locatie te komen. Labyrinth heeft veel ervaring in het opsporen en enthousiasmeren van potentiële deelnemers en wendt waar nodig creatieve werkwijzen hiervoor aan, zoals het aanspreken van groepen en sleutelfiguren in de bestaande netwerken. Het vinden van een geschikte locatie hoort ook bij een goede voorbereiding, hierin kan Labyrinth advies geven.

De focusgroep is een methode waarmee Labyrinth uitgebreide en diepgaande informatie verkrijgt door in gesprek te gaan met een groep respondenten. Deze kwalitatieve methode wordt, vaak in combinatie met kwantitatieve methoden, aan het begin (bij onderwerpen waar nog weinig over bekend is) of aan het einde (om resultaten te interpreteren) van onderzoek gebruikt. De kracht van de focusgroep ligt in de interactie, doordat de 5 tot 15 respondenten op elkaar reageren, aangeven wat zij belangrijk vinden en wat hun gevoelens en beweegredenen hierbij zijn. Naar gelang de specifieke vraag kan er gekozen worden voor een focusgroep onder respondenten met dezelfde dan wel verschillende achtergrond, bijvoorbeeld startende ondernemers van allochtone afkomst of (startende) ondernemers in het algemeen.

Het laatste nieuws

 • 17 NOV nieuws afbeelding

  Blog: Straight from the sewer: vechten voor een toekomst''

  Onze directeur Nathan Rozema blogt over zijn ervaringen uit het veld. Dit keer: 'Straight from the sewer: vechten voor een toekomst'

  Lees verder
  6 NOV nieuws afbeelding

  Onderzoek: Voorschoolse educatie succesvol

  Labyrinth heeft in nauwe samenwerking met Spelenderwijs Utrecht een objectief onderzoek gedaan naar het effect dat ouders zien van de aanpak van Spelenderwijs in haar peutercentra. Aan het onderzoek hebben 376 ouders deelgenomen en er zijn met een zestal groep 1-leerkrachten diepte-interviews gehouden. De enquête is zowel door ouders van doelgroeppeuters als van ouders van niet-doelgroepouders ingevuld, waarbij de verhouding nagenoeg gelijk was (51%/49%). Of zoals een ouder aangaf: “Mijn dochter vond het moeilijk om samen te spelen en te delen. De voorschool was een goede oefening voor de basisschool. Een goede voorbereiding”. Ruim tweederde (68%) van de ouders die meegewerkt hebben aan het onderzoek, is van mening dat de vaardigheden van hun kind met betrekking tot de Nederlandse taal vooruit zijn gegaan in de periode dat het kind op een peutercentrum van Spelenderwijs Utrecht zit. Ook andere vaardigheden bijvoorbeeld rekenvaardigheid, maar ook de vaardigheid in samen spelen en motorische vaardigheden geven een vergelijkbaar beeld.

  Lees verder
 • 5 NOV nieuws afbeelding

  Maatschappelijke organisaties op zoek naar geldstromen

  Financieren van goede plannen, maatschappelijke organisaties op zoek naar geld in Delft. Geldstromen door de wijk Labyrinth academy, Nathan Rozema en Pieter Buisman en Senna Bouteba geven workshop voor volle zaal in Delft. Het gaat over geldstromen door de wijk, wijkinitiatieven, wijkeconomie, projectfinanciering, verdienmodellen en bovenal hoe meer mogelijk maken met minder middelen?

  Lees verder
  1 NOV nieuws afbeelding

  Den Haag workshop Geldstromen door de wijk

  Geldstromen door de Wijk workshop op maat voor gemeente Den Haag. Begint met inleiding over Moerwijk, wederopbouw, vervolgens interactief verder op benutten van geldstromen in de Haagse wijken

  Lees verder
 • 27 OKT nieuws afbeelding

  Werk met BONUS-MALUS in de wijkaanpak: samenbrengen van Geldstromen door de Wijk Kanaleneiland

  Onze directeur Nathan Rozema blogt over zijn ervaringen uit het veld. Dit keer: 'Werk met BONUS-MALUS in de wijkaanpak: samenbrengen van Geldstromen door de Wijk Kanaleneiland'

  Lees verder
  14 OKT nieuws afbeelding

  ICT en administratieve stagiaires gezocht!

  Labyrinth is voor een groot, landelijk project zoek naar een ICT- en een administratieve stagiair!

  Lees verder
Copyright 2004 - 2015 ® Labyrinth Onderzoek & Advies | Sitemap Webdesign Utrecht