Hoofdvestiging Labyrinth:
Archimedeslaan 16
3584 BA Utrecht
T: (030) 2627191
E: info@labyrinthonderzoek.nl

Focusgroepen

Voor een goede uitvoer van de focusgroepmethode levert Labyrinth gespreksleiders / onderzoekers, notulisten en eventueel een extra coördinator. De medewerkers zijn vaardig in het creëren van een open en prettige sfeer waarin elke deelnemer zich vrij voelt zijn / haar bijdrage te leveren. Een belangrijk aspect in de voorbereiding van focusgroepen is de werving van deelnemers die bereid zijn naar een afgesproken locatie te komen. Labyrinth heeft veel ervaring in het opsporen en enthousiasmeren van potentiële deelnemers en wendt waar nodig creatieve werkwijzen hiervoor aan, zoals het aanspreken van groepen en sleutelfiguren in de bestaande netwerken. Het vinden van een geschikte locatie hoort ook bij een goede voorbereiding, hierin kan Labyrinth advies geven.

De focusgroep is een methode waarmee Labyrinth uitgebreide en diepgaande informatie verkrijgt door in gesprek te gaan met een groep respondenten. Deze kwalitatieve methode wordt, vaak in combinatie met kwantitatieve methoden, aan het begin (bij onderwerpen waar nog weinig over bekend is) of aan het einde (om resultaten te interpreteren) van onderzoek gebruikt. De kracht van de focusgroep ligt in de interactie, doordat de 5 tot 15 respondenten op elkaar reageren, aangeven wat zij belangrijk vinden en wat hun gevoelens en beweegredenen hierbij zijn. Naar gelang de specifieke vraag kan er gekozen worden voor een focusgroep onder respondenten met dezelfde dan wel verschillende achtergrond, bijvoorbeeld startende ondernemers van allochtone afkomst of (startende) ondernemers in het algemeen.

Het laatste nieuws

 • 18 SEP nieuws afbeelding

  Consumentenonderzoek West-Kruiskade Rotterdam

  Labyrinth voert een consumentenonderzoek uit voor één van kleurrijkste winkelstraten van Nederland.

  Lees verder
  15 SEP nieuws afbeelding

  Draagvlakmeting: 100% respons

  Labyrinth heeft 100% respons behaald in een voor woningcorporatie Mitros uitgevoerde draagvlakmeting in de Utrechtse Fruitbuurt.

  Lees verder
 • 11 SEP nieuws afbeelding

  Woonwensenonderzoek Breedstraatbuurt

  Labyrinth voert in opdracht van de gemeente Utrecht een woonwensenonderzoek uit naar de ervaren overlast van bewoners in de Breedstraatbuurt, in de Utrechtse binnenstad.

  Lees verder
  10 SEP nieuws afbeelding

  Huisvesting vergunninghouders

  Labyrinth presenteerde afgelopen donderdag de resultaten van haar onderzoek naar de vernieuwde huisvestingsprocedure van asielzoekers met een verblijfsvergunning.

  Lees verder
 • 28 AUG nieuws afbeelding

  Kickoff Wijkcoöperatie Rotterdam-Noord

  Vandaag is het zover, de KickOff van Wijkcoöperatie Rotterdam-Noord, met o.a. een korte inleiding van Labyrinth directeur en Wijkcoöperatie grondlegger Nathan Rozema.

  Lees verder
  12 AUG nieuws afbeelding

  Symposium Sociaal Ondernemen

  Op dinsdagmiddag 23 september a.s. organiseren VSBfonds, Start Foundation en het Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE) het symposium Sociaal Ondernemen: balans tussen passie en poen.

  Lees verder
Copyright 2004 - 2014 ® Labyrinth Onderzoek & Advies | Sitemap Webdesign Utrecht