15 jaar praten mét: Cemil Yilmaz

Afbeelding bij 15 jaar praten mét: Cemil Yilmaz

In het kader van ons jubileum kijken we in ons blog wekelijks terug op 15 jaar praten mét. Deze week: Cemil Yilmaz. Alle bijdragen zijn gebundeld in de publicatie ’15 Jaar Praten Mét’, welke al onze gasten tijdens de viering van ons jubileum hebben mogen ontvangen.

Ageren tegen onjuiste beeldvorming Turkse-Nederlanders

Nathan en ik hebben elkaar leren kennen in 2014. In dat jaar werd een onderzoek gepubliceerd waaruit zou blijken dat meer dan 80% van de Turks-Nederlandse jongeren IS aanhangt en jihad-geweld niet afkeurt. Op dit onderzoek kwam vanuit wetenschappelijke hoek en vanuit organisaties van Turkse Nederlanders zeer veel kritiek. Het was een onderzoek met verbijsterende resultaten dat geen recht deed aan de diverse en complexe religieus-culturele werkelijkheid van Turks-Nederlandse jongeren. Met de prangende vraag hoe deze resultaten tot stand kwamen en gedreven om de neergezette beelden door midden te zagen, ben ik hierover in gesprek gegaan met verschillende maatschappelijk betrokken personen en organisaties. Zo sprak ik met ondernemers, jongeren, beleidsmakers, onderzoekers, politici, en zo ook Nathan van Labyrinth. We verdiepten ons in het onderzoek en we constateerden al snel diverse onjuistheden. We zochten de media op met als doel het veranderen van de onjuiste en onvolledige beeldvorming van Turkse-Nederlanders. Uiteindelijk werden we uitgenodigd op het ministerie bij Lodewijk Asscher en hebben we het voor elkaar gekregen dat er een nieuw onderzoek werd uitgezet. Labyrinth werd gevraagd om het onderzoek tegen het licht te houden en concludeerde dat er fundamentele tekortkomingen waren in de opzet en uitvoering van het onderzoek. De belangrijkste conclusies waren dat de metingen in het onderzoek onvoldoende betrouwbaar en valide waren en dat de resultaten niet te generaliseren waren naar de hele groep Turks-Nederlandse jongeren. Door dit onderzoek heb ik gezien dat Labyrinth staat voor gedegen onderzoek met oog voor de culturele, religieuze en sociale gevoeligheden en complexiteit binnen de onderzochte doelgroep. Het onderzoek werd goed ontvangen en sindsdien zoeken Nathan en ik elkaar regelmatig op voor samenwerking.

Onderzoek over en met de doelgroep

De kracht van Labyrinth ligt in de nauwe samenwerking met de doelgroep welke wordt onderzocht. Het motto ‘Niet praten over hen, maar met hen’ blijkt dé manier om complexe sociaalmaatschappelijke vraagstukken diepgaand te onderzoeken. Labyrinth is het énige onderzoeksbureau waarbij ik er vertrouwen in heb dat er gedegen en kwalitatief hoogstaand te werk wordt gegaan en hierbij eer wordt gedaan aan de gevoeligheid en complexiteit in de onderzochte gemeenschap. Talrijke imago- en marktonderzoeken zijn mij bekend waarbij de doelgroep door een eurocentrische, ‘blanke’ bril wordt bekeken. Doorgaans schort het in deze onderzoeken aan respect en waardering voor de spelende diversiteit en gevoeligheden binnen de doelgroep. Middels praten óver de doelgroep haal je nooit de werkelijke sociale werkelijkheid naar de oppervlakte. In een samenleving die multicultureel steeds diverser wordt vervult Labyrinth dan ook een essentiële rol. Het geeft duiding bij relatief moeilijk bereikbare groepen in de samenleving waarbij een variëteit aan religieuze en culturele gevoeligheden spelen. Met een gezonde dosis nieuwsgierigheid, kritische blik en altijd de focus op het contact met ‘de doelgroep’ weet Labyrinth altijd die groepen te bereiken. Na 15 jaar is en blijft Labyrinth een van de weinige organisaties die erin slagen om een representatief beeld neer te zetten van bepaalde groepen in de samenleving.

De toekomst

Vooruitkijkend ziet de toekomst voor Labyrinth er positief uit. Het bedrijf groeit en steeds regelmatiger wordt het gevonden als samenwerkingspartner in de vorm van (onder)aannemer binnen grootschalige surveyonderzoeken, bijvoorbeeld in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In tijden van groei en nieuwe stappen komt Labyrinth voor uitdagingen te staan. Allereerst staat Labyrinth voor de uitdaging de kwaliteit niet te laden lijden onder de grootheid van binnengehaalde projecten. Het kan een klus zijn de visie en kunde te borgen in een steeds groter wordende organisatie. Echter, Nathan staat voor principes en integriteit en bovendien heeft Labyrinth veel ervaring met sturende en veeleisende opdrachtgevers.

Met het aantrekken van grotere projecten volgt ook normaliter teamuitbreiding. Een hierbij spelende uitdaging is de diversiteit van het ‘kantoorteam’. Zo cultureel divers als het interviewteam is, zo mag ook het team van onderzoekers dat ook zijn. Practice what you preach; hoe cultureel diverser het kantoorteam, hoe meer deze de culturele complexiteit in de sociale werkelijkheid aanvoelt.

Tot slot wil ik Labyrinth meegeven juist vooral te blijven doen wat het al jaren doet. Diepgang zoeken, kritisch zijn, oog hebben voor schijnbaar onzichtbare invloeden en goed contact hebben met de doelgroepen. Ik wens Nathan en Labyrinth veel succes met alles wat de toekomst brengt. Met in de wetenschap dat Labyrinth enkel aan iets begint wanneer het volledig zeker is van eigen kunnen en kunde, moet dat wel goedkomen.

Cemil Yilmaz
IZI Solutions

Cemil Yilmaz omschrijft zichzelf als een Arabisch Turkse Tukker. De synergie, ontstaan vanuit de Nederlandse, Turkse en Arabische cultuur, hebben hem zowel in zijn persoonlijke als professionele ontwikkeling veel gebracht. Sinds oktober 2016 is Cemil mede-partner van IZI Solutions waar hij zich met name bezighoudt als (onderzoek)expert, consultant, trainer en coach met diversiteit en inclusie, arbeidsmarkt, onderwijs, participatie, discriminatie en intercultureel-/ religieus samenleven.