15 jaar praten mét: Anita de Rooij – Het creëren van een ’thuiskom-gevoel’ voor de buurt

Afbeelding bij 15 jaar praten mét: Anita de Rooij – Het creëren van een ’thuiskom-gevoel’ voor de buurt

In het kader van ons jubileum kijken we in ons blog wekelijks terug op 15 jaar praten mét. Deze week: Anita de Rooij – Het creëren van een ’thuiskom-gevoel’ voor de buurt. Alle bijdragen zijn gebundeld in de publicatie ’15 Jaar Praten Mét’, welke al onze gasten tijdens de viering van ons jubileum hebben mogen ontvangen.

In de zomer van 2013 leerde ik Nathan kennen. Hij werd in dat jaar door de gemeente gevraagd om te onderzoeken of en hoe verzelfstandiging van speeltuinen mogelijk zou zijn. Toentertijd vielen speeltuinen onder welzijnsorganisaties, zo ook onze speeltuin de Zandloper. Onze speeltuin had toen een slecht imago en bewoners kwamen er niet graag. Wij wilden dat veranderen en zijn daarom in gesprek gegaan met Nathan. Vervolgens bleek er veel mogelijk, en hebben we een stichting opgericht en business plan opgesteld. Onze droom was het zelf beheren van de speeltuin en het creëren van een ‘thuiskom-gevoel’ voor de buurt. Het doel van ons plan was zelfbeheer over de speeltuin en het creëren van banen voor de bewoners in de wijk, zonder inzet van externe, dure professionals en welzijnsorganisaties.

Na enkele jaren van plannen uitwerken en afstemming tussen diverse partijen hebben we onze droom kunnen realiseren. In 2016 hadden we het zelfbeheer volledig in eigen handen en is de speeltuin omgevormd tot buurttuin de Zandloper. Vanaf toen zijn we het terrein gaan opknappen en zijn bewoners uit de wijk de buurttuin zelf gaan runnen. In de nieuwe vorm leverde dit werk banen voor de bewoners uit de wijk op. Hierbij hebben we toen ook ons activiteitenprogramma verruimd en verbreed. We wilden ons niet alleen richten op kinderen, maar ook op ouderen. Inmiddels organiseren we een breed scala aan activiteiten. Zo hebben we een handwerkclub, meerdere kookclubs, diverse moestuintjes en een tweede kansboetiek. De buurttuin is een belangrijke sociale voorziening in de wijk geworden.

Met de verzelfstandiging van de speeltuin hebben we de kracht teruggegeven aan de wijk. De geldstromen blijven in de wijk, en dat is bijzonder. De bewoners uit de wijk zijn zelf betrokken en verantwoordelijk voor de speeltuin. Het is nu voor en door de bewoners zelf. En zo is met de verzelfstandiging een droom die we in 2013 hadden werkelijkheid geworden. Volgend jaar bestaat de tuin 75 jaar. We vinden het geweldig dat de speeltuin zo lang bestaat en nu weer wordt gerund door de mensen uit de wijk. Dit was niet mogelijk geweest zonder de kennis, het netwerk en de steun van Nathan. We zijn hem hiervoor erg dankbaar.

Anita de Rooij is directeur van Stichting Buurttuin de Zandloper.