Burgermonitor Amsterdam

Afbeelding bij Burgermonitor Amsterdam

Achtergrond

Labyrinth is gevraagd door de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam om het face-to-face veldwerk uit te voeren voor de Burgermonitor 2019. Met de Burgermonitor onderzoekt OIS hoe Amsterdammers denken over het bestuur van hun stad en het leven in Amsterdam. Dit onderzoek wordt sinds 1999 uitgevoerd. Het is de eerste keer dat Labyrinth erbij betrokken is.  

Methode

In oktober heeft een deel van de Amsterdamse burgers een brief gekregen om deel te nemen aan de enquête voor de Burgermonitor. Zij kunnen de enquête online, telefonisch of schriftelijk invullen. Een gedeelte van deze mensen heeft de enquête niet ingevuld. OIS heeft daarom aan Labyrinth gevraagd om bij mensen langs te gaan en face-to-face het interview af te nemen. Vanaf begin december tot 13 januari gaat ons interviewteam op pad in Amsterdam. In verschillende Amsterdamse buurten gaan ze langs de deuren om in totaal 200 interviews af te nemen.

Enquête en resultaten

In de enquête van de Burgermonitor komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals het leven in Amsterdam, contact met de politiek en levensovertuiging. De Burgermonitor is een belangrijke manier voor de gemeente om te kijken hoe Amsterdammers denken over de stad en om te zien hoe zich dat ontwikkelt door de jaren heen. Volgens de hoofdonderzoeker, Renske Hoedemaker, wordt de Burgermonitor gezien als een basisonderzoek, waar ook in andere onderzoeken veel naar gerefereerd wordt. We zijn daarom blij dat we kunnen ondersteunen in het werven van respondenten voor de Burgermonitor. De resultaten worden in de loop van 2020 gepresenteerd en zijn dan op deze website te vinden. 

Heeft u een brief ontvangen van de gemeente Amsterdam over deze Burgermonitor? Vul dan de vragenlijst online in via  www.amsterdam.nl/onderzoek/burgermonitor/. U kunt inloggen met de code uit uw brief. Wilt u liever de vragenlijst samen met iemand invullen? Bel dan voor het maken van een afspraak naar 030 – 262 71 91.