Evaluatie samenwerking Vitras, Abrona en Kwintes

Afbeelding bij Evaluatie samenwerking Vitras, Abrona en Kwintes

Evaluatie VAK

De zorgsector is volop in beweging. Ontwikkelingen als de vergrijzing en technologische ontwikkelingen dwingen betrokken partijen ertoe nieuwe verbindingen te zoeken. Verantwoordelijkheden verschuiven, evaluatie is gewenst.

De drie zorginstellingen Vitras, Abrona en Kwintes hebben besloten om de krachten, kennis en expertise op een samenwerkende manier te bundelen. Hiermee kunnen ze mede vorm geven aan de bedoeling van de transities en de beoogde transformatie. In de gemeenten waar zij gezamenlijk actief zijn, stemmen ze hun aanbod op elkaar af en spelen tezamen flexibel in op de vraag van de cliënt. In een aantal gemeenten heeft deze samenwerking al concrete vormen aangenomen, zoals Meedoen in Zeist en Veens in Veenendaal (waar Labyrinth eerder onderzoek naar deed). Toch wordt er bewust voor gekozen om de samenwerking niet in een ‘vaste vorm te gieten’. Doel is juist om flexibel te kunnen blijven en de manier van denken per gemeente, buurt of wijk vorm te geven.

VAK wil in de toekomst goed aan blijven sluiten bij de ambities en financieringsvormen van gemeentes en hun inwoners. Om deze reden heeft ze besloten een evaluatie van haar samenwerking uit te laten voeren. Labyrinth gaat hiervoor de komende maanden gesprekken voeren met cliënten, medewerkers, partners en gemeenten om te toetsen hoe de samenwerking voor hun in de praktijk uitpakt. Op deze manier kunnen de drie zorginstellingen hun aanbod nog beter afstemmen op de vraag die er ligt.

Meer weten over wat Labyrinth in de zorgsector kan betekenen? Neem gerust contact met ons op of vraag een offerte aan.