Focusgroepen EUR Bridge Research – vervolg Bridge Survey

Afbeelding bij Focusgroepen EUR Bridge Research – vervolg Bridge Survey

In 2017 en 2018 ging Labyrinth met haar Etnoteam op pad voor het afnemen van een survey in het kader van de Bridge Survey. Dit is een meerjarig onderzoek onder statushouders van verschillende herkomsten in Rotterdam. Het onderzoek staat onder leiding van onderzoekers van de Erasmus Universiteit (EUR) en wordt in opdracht van Stichting de Verre Bergen uitgevoerd. In aanvulling op de survey, zijn dit voorjaar een reeks focusgroepen georganiseerd.

Verdieping resultaten in focusgroepen

Labyrinth heeft voor deze focusgroepen de voorbereiding en werving van deelnemers onder respondenten van de Bridge Survey uitgevoerd. De focusgroepen werden geleid door de EUR en haar meertalige gespreksleiders. De gesprekken hadden tot doel om verdieping te verkrijgen op de eerste resultaten van de Bridge Survey. Ze richtten zich op vragen rondom de eerste ervaringen van de statushouders in Rotterdam. Hierbij kwamen thema’s zoals wonen, werken en scholing aan bod. Onder de statushouders was veel animo voor deelname aan de gesprekken. Ze hebben nieuwe inzichten opgeleverd over de ervaring van statushouders en de obstakels waar ze tegenaan lopen in hun integratie.