Praten mét elkaar en niet over elkaar: jongeren en volwassenen in Utrecht Overvecht

Afbeelding bij Praten mét elkaar en niet over elkaar: jongeren en volwassenen in Utrecht Overvecht

Je hoort het vaak: ‘Die jeugd van tegenwoordig’. ‘Oh, dat hebben die jongeren vast weer gedaan.’ Op hun beurt hebben jongeren vaak ook genoeg zeggen over de wijk waar ze wonen en hoe die verbeterd kan worden.[1] Maar weten beide groepen eigenlijk wel hoe de ander denkt?

Om hier verandering in te brengen organiseert Labyrinth Onderzoek & Advies samen met het Wijkplatform Overvecht op 16 juni 2022 een focusgroep met jongeren én volwassenen. In plaats van te praten óver anderen, gaan de deelnemers praten mét elkaar en over wat een ieder belangrijk vindt. Tijdens de focusgroepen pitchen jongeren en volwassenen hun idee om Overvecht een leukere, betere of veiligere wijk te maken. Hierbij ligt de nadruk op ideeën die zij zelf kunnen uitvoeren op een relatief korte termijn.

Jongeren gaan vervolgens samen met volwassenen de ideeën uitwerken in een concreet plan dat ze gaan uitvoeren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van ieders talenten, kennis en netwerk. In een vervolgbijeenkomst presenteert elk groepje hun plan (bijv. met een vlog) en vertellen over de acties die ze hebben ondernomen. De bedenkers van het beste idee en plan krijgen een budget van € 250 om hun idee uit te voeren. Naast het feit dat de plannen kunnen leiden tot concrete acties om Overvecht te verbeteren, zal er hopelijk ook meer begrip en verbinding ontstaan tussen de jongeren en de volwassenen.

Woon jij in Utrecht Overvecht en vind je het leuk om mee te doen aan deze focusgroepen? Ben je beschikbaar op 16 juni vanaf 18.45 uur? Meld je dan aan via deze webpagina.

Bij deelname aan beide focusgroepen krijg je een cadeaubon van € 25,-


[1] Zie bijvoorbeeld Kullberg et al (2011) Opgroeien in een kwetsbare wijk. Over buurteffecten en persoonlijke ervaringen van jongens en jonge mannen. Den Haag: SCP.