FRA rapport Roma, Sinti en Reizigers gepubliceerd

Afbeelding bij FRA rapport Roma, Sinti en Reizigers gepubliceerd

Het rapport van de Fundamental Rights Agency (FRA) is uitgebracht. Dit rapport gaat over de leefsituatie van Roma, Sinti en Reizigers in zes West-Europese landen, waaronder ook Nederland. Labyrinth heeft het veldwerk in Nederland uitgevoerd, in opdracht van Ipsos MORI samen met organisaties en interviewers uit de Roma-, Sinti- en Reizgersgemeenschap. Labyrinth heeft hierbij samengewerkt met twee organisaties: Stichting Roma Utrecht en de Vereniging Sinti, Roma en Woonwagenbewoners Nederland.

Bijna de helft van de Roma, Sinti en Reizigers in de zes landen, (België, Frankrijk, Ierland, Nederland, Het Verenigd Koninkrijk en Zweden) gaf aan zich gediscrimineerd gevoeld te hebben in het jaar dat de vragenlijst werd afgenomen. Ook vindt meer dan 90% van de Reizigers in België, Ierland en Nederland dat er niet genoeg plaatsen voor hen zijn om te wonen.

Het eerste kwantitatieve onderzoek onder Roma, Sinti en Reizigers in West-Europa

De Fundumental Rights Agency (FRA) doet regelmatig onderzoek naar mensenrechten in Europa om de Europese landen te kunnen adviseren. Zo heeft FRA ook eerder onderzoek gedaan naar de leefomstandigheden van Roma in Europa. Grootschalig kwantitatief onderzoek is echter nog niet eerder uitgevoerd onder Roma, Sinti en Reizigers in West-Europa. Om meer inzicht te krijgen van de situatie van deze groepen in West-Europa is daarom eind 2018 begonnen met grootschalig veldwerk in bovengenoemde zes landen.

Van december 2018 tot en met juli 2019 heeft Labyrinth in samenwerking met de twee organisaties en de interviewers het veldwerk uitgevoerd. In totaal zijn er in Nederland meer dan 700 interviews afgenomen onder Roma, Sinti en Reizigers.

Resultaten onderzoek

In het rapport worden de resultaten gepresenteerd op zes verschillende thema’s:

  • Discriminatie en bewustzijn van rechten;
  • Intimidatie en haat misdaden tegen Roma, Sinti en Reizigers;
  • Werk;
  • Onderwijs en gezondheidszorg;
  • Armoede en sociale uitsluiting;
  • Toegang tot huisvesting en en nomadische levensstijl.

Hieronder de meest in het oog springende resultaten uit het onderzoeksrapport.

Discriminatie, intimidatie & werk

Een van de belangrijkste resultaten van het onderzoek is dat bijna de helft van de respondenten in België, Ierland en Nederland aangaf zich gediscrimineerd te voelen en last heeft gehad van haat gemotiveerde intimidatie in het jaar voorafgaand aan de vragenlijst. Vooral bij het naar binnen gaan van een winkel, een restaurant, nachtclub, hotel, of bij het zoeken naar werk.

Daarnaast bleken Roma, Sinti en Reizigers minder vaak betaald werk te doen dan gemiddeld. Een derde van de ouders gaven bovendien aan dat hun kinderen verbaal geïntimideerd zijn op school, omdat de Roma, Sinti of Reiziger zijn.

Plekken om te wonen

Een ander belangrijk resultaat van het onderzoek is dat 90% van de Reizigers in België, Ierland en Nederland heeft aangegeven dat er niet genoeg plaatsen voor hen zijn om te wonen. Dat dit ook in Nederland speelt, blijkt uit het artikel wat afgelopen zaterdag door NOS is gepubliceerd.

Uit dit artikel komt naar voren dat er meer dan 2000 mensen wachten op een standplaats in Nederland, terwijl er de afgelopen twee jaar slechts 100 nieuwe standplaatsen zijn bijgekomen. In 2018 hebben gemeenten de opdracht van het Rijk gekregen om onderzoek te doen naar de behoeften aan standplaatsen en standplaatsen te creëren als daar behoefte aan is. Volgens de NOS is daar weinig mee gedaan door gemeenten.

Behoefteonderzoek standplaatsen door Labyrinth

Labyrinth doet onderzoek naar standplaatsenbehoefte en kan dit goed in kaart brengen voor gemeenten! Recent heeft Labyrinth dit gedaan voor de gemeente Amsterdam en Apeldoorn. Wil uw gemeente weten wat de behoefte is naar standplaatsen? Neem dan contact op met Labyrinth.

Wat wordt er gedaan met de resultaten?

De EU gaat binnenkort een nieuw framework uitbrengen voor gelijkheid, inclusie en participatie. De FRA heeft daarom de EU en de lidstaten opgeroepen om samen te werken met de Roma- Sinti- en Reizigersgemeenschappen om nieuw beleid te maken. De FRA heeft specifiek opgeroepen om te werken aan het verbeteren van de leefkwaliteit, het verbeteren van de kansen op werk en het verbeteren van onderwijsvooruitzichten.

Problemen van de coronapandemie voor Roma, Sinti en Reizigers

In verband met de coronapandemie heeft FRA ook een bulletin gepubliceerd over de de problemen van de pandemie voor Roma, Sinti en Reizigers in Europa. Daarnaast heeft FRA een oproep aan het Europees Parlement gedaan om hier iets mee te doen. Een voorbeeld van de problemen die genoemd wordt is een verminderde toegang tot computers. Hierdoor kunnen deze groepen minder makkelijk meedoen aan online lessen.

Wilt u meer weten over de resultaten van het onderzoek van de FRA onder Roma, Sinti en Reizigers, lees dan hier het hele rapport van de FRA over Roma, Sinti en Reizigers.

Wil uw gemeente weten wat de behoefte is naar standplaatsen? Neem dan contact op met Labyrinth. Naast dit FRA onderzoek heeft Labyrinth ook met andere onderzoeken veel ervaring opgedaan met onderzoek onder woonwagenbewoners.