Gezond en aangenaam wonen in Overvecht! Resultaten wijkraadpleging 2017

Afbeelding bij Gezond en aangenaam wonen in Overvecht! Resultaten wijkraadpleging 2017

Eind vorig jaar heeft Labyrinth voor Wijkraad Overvecht de wijkraadpleging “gezond en aangenaam wonen in Overvecht” uitgevoerd. Voor dit onderzoek is er met verschillende bewoners gesproken over kansen en uitdagingen met betrekking tot wonen in Overvecht. Zo hield Labyrinth groepsgesprekken met o.a. jongeren, ouderen, huurders en huiseigenaren.

Het onderzoek laat zien dat Overvecht veel positieve eigenschappen heeft die beter benut kunnen worden. Zo zijn er actieve bewoners die meer betrokken willen worden bij planvorming in de wijk. Ook zijn er groenvoorzieningen die meer geprofileerd mogen worden. Daarnaast geven bewoners aan diversiteit van bewoners als positief te zien, maar moet de spreiding per buurt en flatgebouw verbeteren.

Publieksversie

Meer informatie over de uitkomsten van deze wijkraadpleging zijn opgenomen in bovenstaande publieksversie.