Handel voor de wijk: Versterking van de wijkeconomie kan tweedeling tegengaan

Afbeelding bij Handel voor de wijk: Versterking van de wijkeconomie kan tweedeling tegengaan

Onze directeur Nathan Rozema schreef samen met Pieter Buisman (onze partner in Geldstromen door de Wijk) voor Ruimte en Wonen een artikel over wijkeconomie en handel in de wijk.

Tweedeling of meerdeling, de scheidslijnen in de samenleving lijken zich eerder te verdiepen dan op te lossen. Economisch neemt de ongelijkheid toe en sociaal de vervreemding. Wat de zaak in de jaren ´50 bij elkaar hield heeft aan werking en betekenis ingeboet of is geheel verdwenen. Handel in de wijk kan daarvoor in de plaats een nieuw, effectief en duurzaam bindmiddel zijn. Effectief, omdat het geen institutionele beklemming kent en zich min of meer zelf reguleert. Duurzaam, omdat het lokaal vermogen activeert en waarde creëert waarvan uiteindelijk iedereen beter wordt.

Een blik op de leefbaarometer is vaak al voldoende om een indruk te krijgen van waar het in Nederland goed gaat en waar minder; waar het sterke deel van de samenleving woont en waar het zwakke. De wijken waar de leefbaarheid als onvoldoende wordt beoordeeld zijn veelal ook de wijken waar inkomens laag zijn, de uitkeringsafhankelijkheid hoog en gezondheid te wensen overlaat.