Hoe is het gesteld met de omstandigheden van tijdelijke arbeidsmigranten in Nederland?

Afbeelding bij Hoe is het gesteld met de omstandigheden van tijdelijke arbeidsmigranten in Nederland?

Er zijn in de media diverse berichten verschenen over slechte arbeids- en leefomstandigheden voor tijdelijk in Nederland verblijvende arbeidsmigranten. Door de coronapandemie zijn deze omstandigheden nog vaker en duidelijker aan het licht gekomen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom door een consortium onder leiding van SEO Economisch Onderzoek surveyonderzoek laten doen naar de kwaliteit van werkgeverschap voor deze groep in Nederland. Labyrinth Onderzoek en Advies was betrokken bij het veldwerk. Hiervoor benaderde zij Poolse, Roemeense en Spaanse arbeidsmigranten face-to-face in de eigen taal.

Op veel aspecten van kwaliteit van werken lijkt het merendeel van de bevraagde kort verblijvende arbeidsmigranten in Nederland te maken te hebben met goed werkgeverschap. Wel constateert het consortium dat: “kort verblijvende arbeidsmigranten vaker dan Nederlandse werknemers zwaar, ongemakkelijk en gevaarlijk werk [doen], waarbij de regels rond gezond en veilig werken op de werkvloer niet altijd goed in acht worden genomen”. Ook werken zij vaak voor om en nabij een minimumloon en krijgt een groot deel te maken met een variabel aantal werkuren. Door dit laatste weten zij vaak pas op het laatste moment hoeveel en wanneer zij moeten werken.

Bij ongeveer een zesde van de ondervraagden lijkt er geen sprake te zijn van goed werkgeverschap. Deze respondenten menen bijvoorbeeld niet verzekerd te zijn tegen ziektekosten, krijgen hun loonstrook in een niet begrijpelijke taal, of krijgen te maken met variabele werkuren zonder tijdige notificatie. Ook ervaart ruim een derde dat leidinggevenden geen oog hebben voor (het welzijn van) de werknemers. Zo komt de ervaring van intimidatie en pesten door leidinggevenden of collega’s drie keer zo vaak voor als bij Nederlandse werknemers.

Benieuwd naar andere resultaten? Bekijk hier het hele rapport ‘Goed werkgeverschap voor kortblijvende arbeidsmigranten: Een onderzoek naar de woon- en werksituatie’. Meer weten over hoe Labyrinth ook jouw doelgroep bij onderzoek betrekt? Lees hier verder. Behoefte aan advies? Neem gerust contact op met ons team!