Klantmonitor Aanbesteden & Contracteren CROW

Afbeelding bij Klantmonitor Aanbesteden & Contracteren CROW

Klantmonitor CROW

CROW is een onafhankelijke kennisorganisatie zonder winstoogmerk die investeert in kennis voor nu en in de toekomst. CROW streeft naar de beste oplossingen voor vraagstukken van beleid tot en met beheer in infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer. Bovendien is CROW expert op het gebied van aanbesteden en contracteren. In samenwerking met de praktijk zorgt CROW voor verbeteringen en vernieuwingen die ertoe doen in het dagelijks werk van professionals. Binnen CROW bestond de vraag om op een gestructureerde manier de ontwikkelingen in de sector in kaart te kunnen brengen. Daarom besloot CROW tot het opzetten van een klantmonitor. Deze klantmonitor is dit jaar voor de tweede keer uitgevoerd door Labyrinth Onderzoek & Advies. De klantmonitor heeft onderstaande doelstellingen:

  • Inzicht verschaffen in ontwikkelingen en trends ten aanzien van samenwerkings- en contractvormen in de Grond-, Wegen- en Waterbouw (GWW)-sector.
  • Inzicht verschaffen in de behoeften bij aanbesteden en contracteren van de GWW-sector, gedifferentieerd naar verschillende segmenten.
  • Zodoende CROW de mogelijkheid bieden om de sector beter te kunnen ondersteunen bij het primair werkproces;
  • en haar producten en dienstverlening zo goed mogelijk te laten aansluiten op de behoeften van de klant.

In bijgaand rapport worden de resultaten van de klantmonitor besproken.

Onder andere Zeeboer en AanbestedingsNieuws besteden al aandacht aan de resultaten. Ook Cobouw komt binnenkort met een artikel.