Laatste meting onderzoek naar betere bijstand: Weten Wat Werkt

Afbeelding bij Laatste meting onderzoek naar betere bijstand: Weten Wat Werkt

Betere bijstand

De bijstand in Nederland kent veel regels en verplichtingen. De Universiteit Utrecht en de gemeente Utrecht vragen zich af of dat ook anders kan. Daarom onderzoeken ze verschillende aanpakken in de bijstand en kijken ze wat het beste werkt. Labyrinth voert het veldwerk uit voor dit onderzoek. Hierbij gaat het niet alleen om het  vinden van een passende baan. Ook het effect op de gezondheid, participatie, tevredenheid en de schuldenlast van mensen met een bijstandsuitkering wordt bekeken. Momenteel loopt de laatste meting voor dit project.

Over het onderzoek

In het voorjaar van 2018 zijn bijstandsgerechtigden die zich hebben aangemeld voor deelname aan dit onderzoek, ingedeeld in één va de vier onderzoeksgroepen. Iedere groep heeft een andere aanpak. Zo is er meer vrijheid in één groep, juist meer hulp en begeleiding in de andere en is het in één groep mogelijk om meer bij te verdienen. In vijf andere steden wordt soortgelijk onderzoek gedaan. Deze gemeenten werken nauw samen en hopen volgend jaar gezamenlijk advies uit te brengen aan ‘Den Haag’ over hun bevindingen. Het onderzoek loopt nog tot oktober 2019.

Huidige stand

Alle deelnemers zijn aan het begin en halverwege het onderzoek benaderd om een vragenlijst in te vullen. Vorige maand is iedereen benaderd om de laatste vragenlijst in te vullen. Een groot deel heeft dit inmiddels online gedaan. Afgelopen week is ons interviewerteam vol enthousiasme weer op pad gegaan. Een groot deel van de deelnemers vind het prettig om de vragenlijst samen met een interviewer in te vullen. Op deze manier werken we samen aan een betere bijstand!

Kijk voor meer informatie op www.utrecht.nl/wetenwatwerkt.