Labyrinth doet in Nijmegen onderzoek naar ‘Proef met Bijstand’

Afbeelding bij Labyrinth doet in Nijmegen onderzoek naar ‘Proef met Bijstand’

Eind 2017 heeft Labyrinth bijna 300 interviews afgenomen bij mensen die zich hebben opgegeven voor de Proef met Bijstand voor de gemeente Nijmegen. Zij werken mee aan een grootschalig en meerjarig onderzoek waarin gekeken wordt naar de effecten van het aanpassen van de regels in bijstand op bijvoorbeeld de kans op een passende baan en op de gezondheid van de deelnemers.

Wie meedoet aan de proef krijgt meer vrijheid om zélf te bepalen hoe hij of zij naar werk zoekt. Ook mogen deelnemers aan de proef meer bijverdienen naast hun uitkering. De gemeente onderzoekt ook of deze nieuwe aanpak helpt bij het vinden van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, zorgt dat mensen zich meer in gaan zetten voor naasten, en of ze beter in hun vel zitten. Vanaf 1 december zijn voor deze deelnemers de nieuwe regels in gegaan.

De gemeente heeft er voor gekozen om alle interviews face 2 face af te laten nemen. Dit zorgde voor extra menselijk contact, wat door de deelnemers als erg prettig werd ervaren. De gevarieerde groep aan deelnemers maakte het werk voor de interviewers van Labyrinth zeer interessant.

Tweede instroommoment

De gemeente Nijmegen heeft begin 2018 besloten om een tweede instroommoment te organiseren. Hiervoor zijn de laatste interviews inmiddels door het interviewteam van Labyrinth afgenomen. In 2,5 week tijd zijn in totaal 82 nieuwe deelnemers benaderd.