Nieuwe aanpak publieksonderzoek Rotterdam Unlimited

Afbeelding bij Nieuwe aanpak publieksonderzoek Rotterdam Unlimited

Rotterdam Festivals en Rotterdam Unlimited hebben dit jaar samen extra geïnvesteerd in het publieksonderzoek van het multiculturele festival. De organisatie had behoefte aan een vernieuwende aanpak omdat uit eerdere ervaringen bleek dat hun publiek via traditionele online vragenlijsten achteraf lastig te vangen was. Daarom werd dit jaar het onderzoeks- en adviesbureau Labyrinth ingeschakeld. Met de inzet van hun Etnoteam, dat bestaat uit hoogopgeleide meertalige interviewers met een bi-culturele achtergrond, werden bezoekers op het festivalterrein direct bevraagd over hun ervaringen.

Ondanks de harde regen hebben de interviewers bijna 200 bezoekers gesproken. Aanvullend is het onderzoek ook nog uitgezet via de social media van het festival, om een zo breed mogelijk bereik te realiseren. Dit leverde nog eens 50 ingevulde enquêtes op.

Inmiddels heeft Labyrinth de rapportage opgeleverd en zowel Rotterdam Unlimited als Rotterdam Festivals zijn erg tevreden met de resultaten. Het publiek en haar wensen worden duidelijk inzichtelijk gemaakt, wat goede aanknopingspunten geeft voor verdere ontwikkeling van het evenement.

Uit het onderzoek kwam de grote diversiteit in culturen die het zomerfestival bezoeken goed naar voren. Van ongeveer de helft van de bezoekers werden één of beide ouders geboren in een ander land dan Nederland. Meest genoemd werden Suriname en de Antillen. De manier waarop bezoekers het festival omschrijven past hier goed bij: een feest voor iedereen. Deze uitkomsten liggen in één lijn met het eerdere onderzoek dat Stichting het Atelier uitvoerde naar de sociale impact van Rotterdam Unlimited.

Etnoteam

Meer weten over de inzet van het Etnoteam van Labyrinth bij onderzoek? Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.