Labyrinth en de coronacrisis

Afbeelding bij Labyrinth en de coronacrisis

De gevolgen van het coronavirus op de samenleving houdt Labyrinth sterk bezig. Omdat we onze eigen werkzaamheden moeten aanpassen en omdat we zien hoe het coronavirus de zwakkeren in onze samenleving, en in de wijk Kanaleneiland, extra hard raakt. In dit bericht delen wij hoe Labyrinth in de aankomende tijd haar onderzoekswerk aanpast en wat ons als sociaal-maatschappelijk onderzoeksbureau dat midden in de wijk Kanaleneiland (Utrecht) staat bezighoudt. Lees ook meer over – en doe mee met- ons Corona Onderzoek: Jouw leven tijdens corona

Aangepaste werkzaamheden

Voorop staat de gezondheid van respondenten en onze medewerkers, waaronder ook onze interviewers. We volgen hierin de richtlijnen van de overheid. Onze kantoormedewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis. Daarnaast hebben we in overleg met onze opdrachtgevers focusgroepen en veldwerk, waarbij face-to-face interviewen nodig is, uitgesteld. Als flexibel en praktisch ingesteld onderzoeksbureau schakelen we nu over naar andere onderzoeksmethodes om onze werkzaamheden zo goed mogelijk te blijven uitvoeren. Samen met onze opdrachtgevers zoeken we naar passende oplossingen. Voor sommige onderzoeken zijn wij bijvoorbeeld overgestapt naar telefonisch interviewen. Onze online onderzoeken blijven we uitvoeren en we blijven beschikbaar voor nieuwe onderzoeksaanvragen en kijken samen met opdrachtgevers naar mogelijkheden. 

Jouw leven tijdens corona!

Vanuit Labyrinth hebben we het onderzoek Jouw leven Tijdens Corona opgezet. Wij willen inzicht krijgen in hoe mensen hun leven invullen in deze periode. Ook willen we graag weten wat mensen nodig hebben in deze periode, zodat wij deze resultaten kunnen delen met maatschappelijke organisaties. Wij willen graag dat zo veel mogelijk mensen in Nederland mee kunnen doen. Daarom kan je meedoen in de talen Engels, Arabisch en Turks.

Onze betrokkenheid in de wijk Kanaleneiland

De coronacrisis maakt de tweedeling in onze samenleving pijnlijk duidelijk, schrijft onze directeur Nathan Rozema in zijn blog. Labyrinth staat midden in de wijk Kanaleneiland. Vanaf de start van de coronacrisis zijn we daarom nauw verbonden met verschillende initiatieven uit de wijk. Ook zijn we betrokken bij de wijk app ‘Samen in Kanaleneiland’. Onze samenwerkingspartner vanuit de wijkcoöperatie Kanaleneiland Amina Berkane-Abakhou heeft deze app groep opgezet om alle hulpvragen en vrijwilligers in de wijk Kanaleneiland te verbinden.

Nu kinderen thuis onderwijs moeten volgen, wordt de kansenongelijkheid nog meer versterkt. Onze medewerker Saire Akce verbindt daarom studenten aan kinderen in Kanaleneiland voor huiswerkbegeleiding. En onze tablets, die we nu niet kunnen gebruiken bij het veldwerk, zijn langsgebracht bij verschillende kinderen om ze te gebruiken voor thuisonderwijs.

Labyrinth staat voor de kracht van de wijk en haar bewoners. In een crisistijd is het bijzonder om te zien hoe veel betrokkenheid en initiatieven er zijn. Voor Utrecht is er een overzicht te vinden op de website Netwerk Informele Zorg Utrecht

Belangrijke informatie in de juiste taal

Labyrinth zoekt binnen onderzoeken altijd naar manieren om de doelgroep te kunnen bereiken en betrekken. Taalgebruik is hierbij cruciaal.  We hebben veel onderzoek gedaan onder nieuwkomers en mensen met een lage sociaal economische status. Veel van onze interviewers hebben een vluchtelingenachtergrond of een migratiegeschiedenis. We vinden het belangrijk dat zij goede informatie krijgen en weten te vinden. Daarom delen we graag een aantal goede initiatieven om hen op weg te helpen:  

  • Corona Actiecomité Satushouders (CAS) heeft een Corona Helpdesk voor Statushouders opgericht. Ze zijn bereikbaar op 85 – 58 0 88 00 op werkdagen van 14:00 – 16:00 uur. Ook hebben zij video’s met informatie over het COVID-19 virus in het Tigrinya, Arabisch en Koerdisch.
  • Stichting Lezen en Schrijven, waar Labyrinth eerder mee heeft samengewerkt voor onderzoek, heeft uitleg over corona in begrijpelijke taal en begrijpelijke animaties.
  • Nu.nl vertaalt belangrijke informatie in het Pools, Arabisch, Turks en Pools.