Lancering Onderzoeksbureau Labyrinth Rotterdam

Afbeelding bij Lancering Onderzoeksbureau Labyrinth Rotterdam

De tijden veranderen, dat deden ze altijd al. Maar zo snel en zo complex in een zo diverse stad als Rotterdam – dat vraagt van de institutionele partijen heel wat. Voor alle opgaves is het noodzakelijk burgers, wijkbewoners, te bereiken en te betrekken. Om betere keuzes te kunnen maken. En we weten allemaal: op dit moment wordt een groot deel van de bewoners niet bereikt, hun stem niet gehoord. Maar het kan anders. Labyrinth Onderzoek & Advies laat dat al 20 jaar zien. Tijd voor Labyrinth Rotterdam. Vanuit de startblokken van jarenlange ervaring en met hart voor Rotterdam. Met het doel bewoners te bereiken en hen ook onderdeel te maken van het gehele onderzoeksproces.

Het gaat ons aan het hart dat nu niet alle bewoners worden bereikt en als ze wel meewerken aan onderzoek ze niet worden betrokken bij het totale onderzoeksproces. Dat moet anders. Bewoners zouden een stem moeten hebben in het onderzoek van de probleemformulering tot de vertaling van uitkomsten naar interventies. Labyrinth Rotterdam traint en betaalt bewoners als wijkonderzoekers die gedurende het gehele proces betrokken zijn. Zo stimuleren we ook de wijkeconomie door de talenten uit de buurt te benutten.

Labyrinth Rotterdam staat voor

 • Beter onderzoek doen door inzet van wijkonderzoekers:
  verhoging onderzoeksvolume
  beter bereik groepen – de ongehoorden gehoord
  – aanboring lokale kennis, ervaringsdeskundigen

met uiteindelijk ook beter (effectiever en efficiënter) beleid en interventies.

 • Benutten talenten en vergroten skills van bewoners
 • Stimuleren wijkeconomie
 • Vergroten zeggenschap en eigenaarschap bij bewoners
 • Bevorderen betrokkenheid van bewoners bij onderzoek en bij wetenschap in het algemeen en het verhogen van het vertrouwen in wetenschap en instanties

Wat maakt ons bijzonder?

Elk onderzoek:

 • wordt begeleid door een expertgroep van ervaringsdeskundigen
 • kent een trainingsprogramma voor wijkonderzoekers
 • wordt uitgevoerd met een meertalig en cultuursensitief team
 • bevat reflectiesessies met de doelgroep/bewoners over de verschillenden stadia van onderzoek

Over Labyrinth Rotterdam

Labyrinth weet als geen ander iedereen te bereiken. Niet praten over hen, maar met hen, is daarbij onze visie. Dat doen we door de inzet van wijkonderzoekers/ambassadeurs: meertalige interviewers met verschillende culturele achtergronden die makkelijk kunnen bewegen tussen verschillende werelden. Zo weten wij iedereen te bereiken: alle doelgroepen ongeacht taal, achtergrond en economische status.

Labyrinth is een modern full-service onderzoeks- en adviesbureau dat bestaat uit een uitstekend op elkaar ingespeeld team van specialisten met ruime ervaring op diverse onderzoeksterreinen. Wij werken snel, zijn betrouwbaar en flexibel en leveren binnen de afgesproken tijd actuele en betrouwbare onderzoeksresultaten van hoge kwaliteit.

Je kunt bij Labyrinth terecht voor vrijwel alle vormen van onderzoek. Van kwalitatieve groepsgesprekken en diepte-interviews tot kwantitatief face to face, telefonisch en online onderzoek.

Wenda

Een belangrijke pijler van Labyrinth Rotterdam is Wenda. Wenda is stadssocioloog en geboren en getogen Rotterdammer. Ze heeft ruim 20 jaar ervaring met het uitvoeren van zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek. Van 2001 tot 2015 werkte ze aan de universiteit. Eerst aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, vervolgens 10 jaar aan de TU Delft waar ze promoveerde op een onderzoek naar buurteffecten. Sinds 8 jaar is ze zelfstandig onderzoeker.

Thema’s van onderzoek zijn onder meer buurtverandering, thuisgevoel, diversiteit, veerkracht en bewonersparticipatie. Ze is sterk maatschappelijk betrokken en wil graag oplossingen aandragen of zelf uitvoeren. Vooral sinds zij weer op Zuid woont, in de Tarwewijk, combineert ze onderzoek met daadwerkelijke actie om de gemeenschap te versterken. Ze is een van de kartrekkers van Tarwekracht, een overkoepelende organisatie van initiatieven in de Tarwewijk die bewoners en sociaal ondernemers met elkaar verbindt om veerkracht en welzijn te stimuleren.