Bewoners Kanaleneiland spreken zich uit over plannen woningcorporatie Mitros

Afbeelding bij Bewoners Kanaleneiland spreken zich uit over  plannen woningcorporatie Mitros

Het Utrechtse Kanaleneiland is een wijk volop in ontwikkeling. In de afgelopen jaren zijn veel gebouwen gerenoveerd en zijn er nieuwe woningen bijgebouwd. Ook woningcorporatie Mitros, die bijna de helft van alle sociale huurwoningen in Kanaleneiland beheert, heeft plannen voor nieuwbouw van bepaalde wooncomplexen. Zo ook voor twee verouderde complexen aan de Trumanlaan en de Rooseveltlaan. Mitros denkt dat nieuwbouw beter is voor de mensen die er wonen en ook de buurt, wijk en stad ten goede komt. Met nieuwbouw kunnen er meer mensen, langer, beter wonen. Binnen het participatiemodel van de Gemeente Utrecht is de input van bewoners ook erg belangrijk: wat denken zij over de plannen voor nieuwbouw of renovatie? Wat zijn de belangrijkste aspecten van het complex die volgens de bewoners moeten worden aangepakt?

Om antwoord te krijgen op deze vragen hebben Mitros en de bewonerscommissies van de complexen Labyrinth  gevraagd om een onafhankelijk, verdiepend woonwensonderzoek uit te voeren. Het doel was om zoveel mogelijk bewoners persoonlijk te spreken over hun tevredenheid met de huidige woning, hun wensen voor de toekomstige woning en ook over de zorgen die zij eventueel hebben omtrent nieuwbouw.

Verdiepend onderzoek

Om dit te bereiken heeft Labyrinth haar team van meertalige interviewers ingezet, die in de zomer van 2021 bij alle bewoners langs zijn gegaan. Ongeveer 70% van de bewoners is persoonlijk gesproken.

Wat opvalt is dat bewoners tevreden zijn met, onder andere, de grootte of de locatie van hun woning, maar ook problemen ervaren vanwege de verouderde staat van de complexen. Aan de andere kant zijn veel bewoners bezorgd over wat er precies gaat gebeuren als hun woning  wordt opgeknapt: kunnen zij wel terugkeren naar dezelfde woning? En als bewoners doorverhuizen, kunnen ze dan wel in dezelfde buurt blijven, hoe ziet hun toekomstige woning er dan uit? Daarnaast gaven veel bewoners aan dat ze graag snel meer duidelijkheid wilden krijgen over de toekomstplannen voor hun woning. 

Koffietruck

In november 2021 zijn de resultaten van het onderzoek gedeeld met Mitros en de bewonerscommissies. Ook was de koffietruck van Mitros twee middagen lang te vinden op de Trumanlaan en Rooseveltlaan. Bewoners kregen daar, op veilige afstand in de buitenlucht, informatie over de uitkomsten en konden vragen stellen over het vervolgproces.

Op dit moment gebruikt Mitros de onderzoeksresultaten van Labyrinth voor het schrijven van een Sociaal Projectplan. In dit plan, dat Mitros samen met de bewonerscommissies opstelt, krijgen bewoners een voorstel voor de nieuwbouwplannen van Mitros voor de twee wooncomplexen waarin zoveel rekening wordt gehouden met de huidige zorgen of opmerkingen die er zijn geweest naar aanleiding van het onderzoek door Labyrinth. Als tenminste 60% van de bewoners instemt met de plannen via een zogeheten draagvlakmeting mag Mitros haar plannen voor nieuwbouw uitvoeren.