Onderzoek en migratiebeleid

Afbeelding bij Onderzoek en migratiebeleid

Gemeenten spelen een cruciale rol in het opvangen en huisvesten van statushouders, ontheemden uit Oekraïne, en arbeidsmigranten. Op het VNG-congres ‘van Opvang tot Integratie’ op 8 mei 2023 in Utrecht, werd duidelijk dat er veel uitdagingen zijn waar gemeenten mee te maken krijgen. Hoe registreer je Oekraïners in tijdelijke, particuliere opvang? Waar vind je als ambtenaar recent en relevant onderzoek over de doelgroepen waar je je mee bezig houdt? En hoe ga je in hemelsnaam grote gezinnen van 12 personen huisvesten in de toch al zo krappe sociale woningmarkt?

Onderzoek naar Syrische statushouders

Dit waren enkele van de onderwerpen waar de ruim 1000 deelnemers aan het VNG-congres met elkaar over in gesprek gingen. Vanuit Labyrinth waren directeur Nathan Rozema en Judith Khajavi aanwezig. Zo komen we meer te weten waar gemeenteambtenaren actief mee zijn op het gebied van migratie en hoe we ze hier mogelijk bij kunnen helpen.
Het meest interessant was de deelsessie ‘Onderzoek en migratiebeleid, een gouden combinatie?’ Hier bleek dat veel ambtenaren regelmatig op zoek zijn naar informatie en data over specifieke thema’s of doelgroepen, maar dat die niet altijd makkelijk te vinden is. Daarnaast blijft er een spanningsveld tussen de tijd die het kost om onderzoek uit te voeren, en de urgentie van een bepaald thema (bijvoorbeeld onderzoek over nieuwe groepen nieuwkomers zoals Oekraïners). Soms kan longitudinaal onderzoek wel belangrijke inzichten bieden. Zo deed Labyrinth afgelopen jaren in opdracht van het WODC onderzoek uitgevoerd naar de positie van Syrische statushouders door de jaren heen. De inzichten die dit oplevert kunnen ook voor andere groepen van toepassing zijn.

Huisvestingsbeleid onder Eritrese en Syrische Nederlanders

Een andere optie is om kwalitatief onderzoek uit te laten voeren over een specifiek thema en over een specifieke groep. Door middel van een focusgroep of een serie interviews (soms in de eigen taal van de nieuwkomers) kan op korte termijn al veel inzicht worden geboden. Zo heeft Labyrinth de afgelopen maanden voor het WODC ook focusgroepen en interviews uitgevoerd onder Eritrese en Syrische Nederlanders die tussen 2014 en 2017 een woning kregen in Nederland. Hen werd gevraagd hoe zij het huisvestingsbeleid van de COA in die periode hebben ervaren en welke zaken binnen en buiten hun woonplaats belangrijk waren bij het opnieuw opbouwen van hun leven in Nederland.

Meer weten over wat Labyrinth voor u kan betekenen op het gebied van onderzoek en advies? Neem contact met ons op! Dat kan via info@labyrinthonderzoek.nl of bel ons op 030 – 262 71 91.