Onderzoek Kanaleneiland

Afbeelding bij Onderzoek Kanaleneiland

Oplossingen

Afgelopen zomer heeft Labyrinth in opdracht van de Universiteit Utrecht onderzoek gedaan onder bewoners van Kanaleneiland. Dit onderzoek was onderdeel van het IRIS-project. Dit project richt zich op toegepaste en duurzame oplossingen in steden. Het doel van dit project in Kanaleneiland was om ideeën voor dagelijkse problemen te peilen onder de bewoners.

Interviews

Om bewoners aan te spreken en hen vragen te stellen, is er een interviewteam op pad gegaan. Tijdens de gesprekken met bewoners is hen gevraagd hoe ze het vinden om te wonen in Kanaleneiland. Ook is hen gevraagd ideeën te geven voor dagelijkse problemen in de wijk. Omdat wij als Labyrinth zoveel mogelijk mensen wilden spreken, zijn de interviewers op verschillende plekken in de wijk geweest. Zo hebben de interviewers winkels, parken en een buurtcentrum bezocht. Ook waren er mensen van ons interviewteam bij de Buurtcamping afgelopen zomer. Dit was een evenement waar bewoners van Kanaleneiland konden kamperen in Park Transwijk.

Focusgroepen

Tot slot zijn er een aantal focusgroepen georganiseerd. Ook tijdens deze focusgroepen konden bewoners in gaan op problemen die mensen zelf proberen op te lossen. Omdat bewoners hier samen hun verhaal konden doen, kwamen ook hier veel nieuwe ideeën en oplossingen uit. In totaal hebben er bijna 200 mensen meegedaan met het onderzoek. Uit de focusgroepen en interviews zijn veel nieuwe ideeën van bewoners voor de wijk naar voren gekomen.