Onderzoek Klantreis van Statushouders Den Haag

Afbeelding bij Onderzoek Klantreis van Statushouders Den Haag

Labyrinth voert op dit moment een onderzoek uit naar de klantreis van statushouders in Den Haag.

Alle Nederlandse gemeenten hebben te maken met de vestiging van statushouders. Deze nieuwkomers zijn om uiteenlopende redenen naar ons land gekomen en gaan hier vaak een nieuw bestaan opbouwen. Een goede start is hierbij van groot belang, waarbij gemeenten hulp en begeleiding bieden. Ook de gemeente Den Haag biedt die ondersteuning aan nieuwkomers.

Interviews Eritreeërs

De gemeente Den Haag wil graag weten hoe de statushouders de hulp en begeleiding ervaren en wat er eventueel beter kan. Om hier beter zicht op te krijgen heeft het Etnoteam van Labyrinth zes statushouders geïnterviewd. Hun verhalen en ervaringen vormen samen een klantreis. Tijdens het interview wordt ingegaan op de ervaringen van de statushouder, van het moment dat hij of zij naar Den Haag verhuist, tot nu. Ons Etnoteam houdt diepte-interviews met de statushouders in de taal van hun land van herkomst, het Tigrinya. Met de uitkomsten kan de gemeente Den Haag haar de begeleiding van statushouders verbeteren en zorgen dat zij optimaal worden voorbereid op hun toekomst in de stad.