Onderzoek onder expats en jongeren in nieuw SCP-rapport

Afbeelding bij Onderzoek onder expats en jongeren in nieuw SCP-rapport

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) beschrijft in Denkend aan Nederland de Nederlandse identiteit vanuit het perspectief van de Nederlandse burger. Door middel van focusgroepen en interviews door het hele land en enquêtes, is aan Nederlanders zélf gevraagd wat zij belangrijk vinden voor hun gevoel van verbondenheid met hun land. Labyrinth was verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van focusgroepen met expats en jongeren in Nederland.

Een groot deel van de Nederlanders geeft aan dat er een Nederlandse identiteit bestaat. Hierbij zijn vooral de Nederlandse taal, symbolen en tradities belangrijk. Er komen opvallend weinig verschillen tussen Nederlanders naar geslacht, leeftijd, opleiding en afkomst naar voren. We zijn het dus behoorlijk met elkaar eens over wat Nederland tot Nederland maakt. In situatie van debat zijn er Nederlanders die meer belang hechten aan symbolen en tradities en Nederlanders die burgerlijke vrijheden centraal stellen. Dat kan dan flink botsen. Vragen vernauwen zich dan vaak tot ‘meer of minder EU’ en ‘voor of tegen Zwarte Piet’. Vrijheid geldt als grote gemene deler voor veel Nederlanders, maar de invulling verschilt in soms tegengestelde richtingen. Waar Nederlanders het wél over eens zijn, sneuvelt in de discussie en komt vaak niet aan bod. Hoofdstuk 10 van het rapport gaat in op de visies van expats. In hoofdstuk 15 van het rapport wordt de visie van jongeren in Nederland besproken.

Gisteren besteedde ook Nieuwsuur aandacht aan de uitkomsten van dit onderzoek.