Ontwikkelingsplan Molukse wijk Moordrecht

Afbeelding bij Ontwikkelingsplan Molukse wijk Moordrecht

Noodzaak tot verduurzaming van voorzieningen ten behoeve van opeenvolgende generaties

In opdracht van de gemeente Zuidplas begeleidt Labyrinth sinds juni 2018 het proces om het ontwikkelingsplan van een nieuw kerkgebouw, een ontmoetingsruimte en de (nieuwbouw) van seniorenwoningen in de Molukse wijk van Moordrecht opnieuw te activeren. Sinds 2006 is het communicatieproces tussen de gemeente en  vertegenwoordigers van diverse Molukse belangenorganisaties stilgevallen. Labyrinth hield daarom met diverse vertegenwoordigers van de Molukse wijkraad, het huiskamerproject voor de senioren, drie Molukse kerken en het jongerenondersteuningsteam afzonderlijk interviewgesprekken.

In totaal namen meer dan 20 personen deel aan de interviewgesprekken. Er is vooral ingegaan op de ervaringen en wensen met betrekking tot het proces en welke bijdragen de vertegenwoordigers willen vervullen om te komen tot uitvoering van het ontwikkelingsplan. Naast deze interviewgesprekken zijn in september en oktober drie inspiratiesessies gehouden. Deze gaven de vertegenwoordigers van alle betrokken partijen de ruimte om gezamenlijk een concreet en realistisch programma van wensen en eisen uit te werken.

Op dinsdag 27 november 2018 vond er een inloopavond plaats, georganiseerd door de gemeente Zuidplas, waarbij de betrokken partijen in de gelegenheid zijn gesteld om de wijkbewoners over de plannen te informeren. De resultaten van de interviewgesprekken en de inspiratiesessies hebben als input gediend voor de inloopavond. Op de inloopavond waren ook de bestuurder, medewerkers van woningbouwcorporatie Mozaïek Wonen aanwezig. Zij gaven een toezegging om in de bouw van twintig seniorenwoningen te willen investeren. Ook zijn vragen en wensen van wijkbewoners opgehaald. Inmiddels ligt er een intentie-overeenkomst ter ondertekening door alle partijen om het ontwikkelingsplan in 2019 uit te voeren.