‘Opnieuw Beginnen’: nieuw rapport Syrische statushouders

Afbeelding bij ‘Opnieuw Beginnen’: nieuw rapport Syrische statushouders

Opnieuw beginnen

Labyrinth voerde in 2017 in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) het veldwerk uit voor de survey ‘Nieuwe Statushouders in Nederland’. Met dit onderzoek werd in kaart gebracht hoe het gaat met Syrische statushouders die tussen 2014 en 2016 een verblijfsstatus hebben gekregen in Nederland. In deze periode is een grote groep van asielzoekers uit Syrië naar Nederland gekomen. Zij probeerden hun weg te vinden in hun nieuwe land. Ze leerden een nieuwe taal, probeerden een opleiding of werk te vinden en een andere cultuur te leren kennen. In veel gevallen moesten zij in Nederland opnieuw beginnen. Vandaar ook de passende titel van het tweede rapport van het SCP: ‘Opnieuw Beginnen‘, welke gister werd gepresenteerd.

Grote verschillen

In 2018 kwam het rapportSyriërs in Nederland’ uit, waarin de eerste resultaten van de survey uit 2017 werden gepresenteerd. Het rapport dat gisteren is uitgebracht bevat meer diepgaande analyses. Zo blijkt dat binnen de groep van Syrische statushouders grote verschillen merkbaar zijn. Zo is er een deel dat zich meer richt op de Nederlandse samenleving en een dat zich juist richt op de eigen Syrische groep. Verder blijkt ook dat veel statushouders een sterke focus hebben op het leren van de taal. Het combineren van werk, scholing en het leren van de taal kwam in 2017 nog betrekkelijk weinig voor. Het is interessant om te zien of hier verandering in opgetreden is in 2019. Een verdere samenvatting is hier te vinden.

Representatief

Het meerjarige onderzoek is uniek. Zij volgt namelijk representatieve groep van Syrische statushouders in heel Nederland om te zien hoe het met hen gaat. Labyrinth heeft dit voorjaar het veldwerk afgerond van de tweede meting van dit onderzoek. De resultaten worden komend jaar door het SCP en onderzoekers van het CBS, RIVM en WODC geanalyseerd.

Juist de komende jaren is het van extra groot belang om deze groep te blijven volgen, zowel landelijk als lokaal. Labyrinth zet zich samen met haar ervaren en enthousiaste team van interviewers uit onder andere Syrië, Eritrea en Irak hiervoor in.