15 jaar praten mét: Peter Ph. Millenaar – In een doolhof verlies je je weg, in een labyrint vind je je weg

Afbeelding bij 15 jaar praten mét: Peter Ph. Millenaar – In een doolhof verlies je je weg, in een labyrint vind je je weg

In het kader van ons jubileum kijken we in ons blog wekelijks terug op 15 jaar praten mét. Deze week de laatste bijdrage: Peter Millenaar – In een doolhof verlies je je weg, in een labyrint vind je je weg. Alle bijdragen zijn gebundeld in de publicatie ’15 Jaar Praten Mét’, welke al onze gasten tijdens de viering van ons jubileum hebben mogen ontvangen.

Een dynamische, vitale economie vereist op microniveau een hoge mate aan diversiteit. Door ontwikkeling en ondersteuning van regionale samenwerkingsverbanden zal de regionale economie worden gestimuleerd en versterkt.

Lokale, coöperatieve vormen zijn in opkomst en kunnen in een bredere, wereldwijde trend worden geplaatst. Sinds enkele jaren duiken overal in Europa nieuwe initiatieven op die de burgers in de stad en de wijk of buurt tot het centrum van verandering maken. Het ontluikende municipalisme ontwikkelt zich razendsnel en erkent de unieke en fantastische bijdrage die burgers kunnen bieden.

De communaal georganiseerde gemeenschappen op basis van zelfbeheer (libertair municipalisme) zijn zelfs uitgemond in een internationale beweging, “Fearless City” genaamd. Zo zijn de wijken herontdekt. Op basis van horizontale democratie zullen zelfs verschillende commons in wijken ontstaan om pragmatische oplossingen te creëren voor gesignaleerde knelpunten. Deze commons manifesteren zich als zelforganisaties in verschillende coöperaties voor producenten, gebruikers en werknemers.

De verbindende factor voor deze beweging in de wijk is de Wijkcoöperatie.

Als trendwatcher ontdekte Nathan bovenbeschreven ontwikkeling ruim een decennium geleden. Met zijn team Labyrinth werd op verschillende beleidsterreinen onophoudelijk gezocht naar innovatieve vormen van burgerparticipatie om betrokkenheid van burgers te vergroten. Vaak in opdracht, maar evenzoveel werden op eigen initiatief met geestverwanten initiatieven genomen en werd ingespeeld op ideeën en denkkracht van bewoners. Deze werden gefaciliteerd en grotendeels geoperationaliseerd. Niet als een hype of nieuwe rage, maar er werden op basis van zoektochten fundamenten gelegd en met nieuwe bedrijfsmatige vormen geëxperimenteerd.

Ik complimenteer Labyrinth met dit 15-jarige bestaan en met hun continue zoektocht naar verbetering van de wereld.

Het labyrint als mythologie; een oeroud universeel symbool voor de zoektocht naar de kern en de bron van wijsheid.

In tegenstelling tot een doolhof, waarin je keuzes moet maken tussen verschillende paden, heeft een labyrint één enkel pad. In een doolhof verlies je je weg en in een labyrint vind je je weg. Onderzoek en vind je weg, zoals je wilt dat de wereld wordt.

Peter Ph. Millenaar is een oorspronkelijke dwarsdenker; verworden tot een friskijker en lobbyist om coöperatieve doelen en vernieuwende eigendomsverhoudingen te verwezenlijken. Een uitdagende inspirator en trendwatcher met nationale en internationale ervaringen bij implementaties van arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsprojecten.