Samenwerking Openluchtmuseum en Ina Ama

Afbeelding bij Samenwerking Openluchtmuseum en Ina Ama

(Foto’s: Minggus Latul)

Op 4 juni vond in Arnhem een plechtige ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst plaats tussen de directie van het Nederlands Openluchtmuseum en het bestuur van stichting Ana Upu uit Lunteren. Labyrinth Onderzoek en Advies is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van deze samenwerking. Het traject is een belangrijk onderdeel van de plannen van Stichting Ana Upu om het wijkhuis Ina Ama definitief van de gemeente Ede over te nemen. De samenwerkingsactiviteiten rondom het Moluks Barak in het openluchtmuseum zullen tot nieuwe geldstromen op het terrein van cultuur moeten leiden.

In het verlengde hiervan vond er op zaterdag 8 juni in het wijkhuis Ina Ama in Lunteren een bijzondere culturele manifestatie ‘Bersama Bersatu’ plaats, met als belangrijkste onderdeel een benefietmaaltijd en de presentatie van een crowdfundingactie (uitgifte certificaten Behoud Gebouw Ina Ama). Bewoners en bedrijven kunnen een certificaat kopen die later, afhankelijk van de financiële resultaten van Stichting Ana Upu, terugbetaald worden aan de kopers.
Het programma van de manifestatie was een mix van een kerkdienst, processie naar het wijkhuis Ina Ama, muziek, dans en een theatervoorstelling.

Ter afsluiting vond een vraaggesprek plaats. Nathan Rozema en Rein Sohilait van Labyrinth en bestuurslid Fien Huliselan van Stichting Ana Upu werden door de gespreksleider Charly Munster bevraagd over het verzelfstandigingsproces. Nathan Rozema heeft aangegeven dat er nu behoorlijk druk op het bestuur van Ana Upu zit om het gebouw definitief over te nemen. Samen met het bestuur worden de benodigde financieringsmiddelen geworven. Fien Huliselan benadrukte dat zij zonder de inzet van Nathan Rozema en van der Leij Vastgoed niet zo ver gekomen zouden zijn. Voor Labyrinth is dit traject belangrijk om niet alleen maar onderzoek te doen naar haalbaarheidsscenario’s om het wijkgebouw over te nemen maar ook om het bestuur in de realisatie van koop te adviseren en te ondersteunen.

Lees hier meer over Labyrinth en verzelfstandiging.