Suikerfeestmonitor 2021

Afbeelding bij Suikerfeestmonitor 2021

Vandaag maakt onderzoeks- en adviesbureau Labyrinth de resultaten bekend van de Suikerfeestmonitor 2021, een jaarlijks onderzoek naar het al dan niet inspelen door grote winkelketens op het Suikerfeest. Het overgrote deel van de landelijke winkelketens laat het Suikerfeest nog steeds links liggen, maar er is wel degelijk sprake van een stijgende lijn ten opzichte van de voorgaande jaren. Opvallend is dat veel winkeliers rekening houden met het Suikerfeest maar dat dit niet altijd zichtbaar is in speciale artikelen of reclame-uitingen.

Resultaten Suikerfeestmonitor 2021

Voor deze monitor zijn 149 winkels in kernwinkelcentra en wijkwinkelcentra in de vier grote Nederlandse steden (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag) onderzocht.

Stijgende lijn weer zichtbaar. Vorig jaar werd de stijgende lijn die in de jaren daarvoor zichtbaar was niet doorgezet. Mogelijk heeft de situatie rondom het coronavirus hier invloed op gehad. Dit jaar zien wij dat deze stijgende lijn weer zichtbaar wordt. Uit de inventarisatie blijkt dat 14,8% van de bezochte winkels speciale artikelen voor het Suikerfeest aanbiedt, tegenover 8,3% in 2020 en 9,4% in 2019. Ook in de zichtbare reclame-uitingen is een stijgende lijn zichtbaar, in 12,8% van de bezochte winkels dit jaar waren reclame-uitingen speciaal voor het Suikerfeest zichtbaar.

Toename ‘onzichtbare’ aandacht. De ‘onzichtbare’ aandacht voor het Suikerfeest blijkt groter dan de zichtbare aandacht. Bij navraag wordt duidelijk dat 38,3% van de winkeliers rekening houdt met het Suikerfeest. Dit is niet altijd terug te zien in zichtbare artikelen of reclame-uitingen. Uit de gesprekken met medewerkers blijkt dat er rekening wordt gehouden met een hogere omzet, extra inkoop van artikelen en extra inzet van personeel rondom het Suikerfeest. Ook als winkels hier bijvoorbeeld geen speciale acties voor hebben.    

Ketens die eruit springen. Winkels die veel aandacht besteden aan het Suikerfeest in de vorm van artikelen en zichtbare promotie zijn Ici Paris XL, Holland & Barrett, Douglas en Albert Heijn. Ook voorgaande jaren voerden deze winkelketens de boventoon. Andere winkels waar ook enkele promoties rondom het Suikerfeest zichtbaar zijn, zijn de Dirk van den Broek, SoLow en Hoogvliet.

Winkeliers geven voorkeur aan Moederdag. Tijdens het bezoeken van de winkels en de gesprekjes met medewerkers viel op dat de focus het afgelopen weekend vooral op Moederdag lag. Het weekend voor het Suikerfeest viel dit jaar samen met het weekend van Moederdag. Meerdere medewerkers gaven aan dat pas net voor het Suikerfeest de focus op het feest zou gaan liggen. Het afgelopen weekend was vooral aandacht voor Moederdag. Ook gaven enkele winkeliers aan dat zij de voorkeur hebben gegeven aan Moederdag. Hiernaast merken zij wel dat ze extra verkopen vanwege het Suikerfeest. Een medewerker gaf aan dat zij merkte dat de cadeaus die bedoeld waren voor Moederdag, ook worden verkocht voor het Suikerfeest. 

Moslims belangrijke doelgroep. In de gesprekjes met medewerkers is gevraagd of moslims een belangrijke doelgroep voor de winkel vormen. Winkels in winkelcentra buiten het centrum zijn het hier vaker mee eens dan winkels in het centrum van de stad. In de stad wordt vaker ‘neutraal’ gekozen bij het beantwoorden van de stelling over of moslims een belangrijke doelgroep vormen.

Weinig aandacht in webshops. Dit jaar is er voor de vierde keer een inventarisatie van webshops gedaan. Hiervoor is bij 38 webshops van grote winkelketens gekeken of er aandacht is voor het Suikerfeest. Dit kan variëren van speciale Suikerfeestartikelen zoals slingers en bordjes tot korting op bepaalde producten. Van de onderzochte webshops besteedt slechts één webshop (Ici Paris XL) aandacht aan het Suikerfeest op de startpagina. Op zeven webshops (18,4%) zijn artikelen voor het Suikerfeest vindbaar als daar specifiek naar gezocht wordt. 

Nauwelijks aandacht in reclamefolders. Dit jaar is er voor de derde keer gekeken naar de aandacht voor het Suikerfeest in reclamefolders. Hiervoor is gekeken naar 29 folders van grote winkelketens. Net als in 2020 besteedt alleen Holland & Barrett duidelijk aandacht aan het Suikerfeest met een speciale actie rondom etenswaren. Daarnaast is er in een enkele folder extra aandacht voor producten zoals dadels en honing. 

Weinig aandacht voor Suikerfeest

Labyrinth moet dit jaar nog steeds concluderen dat er, in tegenstelling tot acties rondom Kerst, Pasen, Sinterklaas, Valentijn, Moederdag en Vaderdag, in de grote winkelcentra in de G4 relatief weinig zichtbare aandacht wordt gegeven aan het Suikerfeest. Wel is er sprake van een toename van deze aandacht ten opzichte van de afgelopen jaren. Ook is het opvallend dat een deel van de winkeliers ‘onzichtbaar’ rekening houdt met het Suikerfeest. Vanzelfsprekend kunnen ook dit jaar de maatregelen en maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot de coronacrisis hierbij mogelijk van invloed zijn geweest.

Hieronder enkele citaten van winkelmedewerkers als antwoord op de vraag waarom zij wél aandacht besteden aan het Suikerfeest:

“Dit is een supermarkt waar mensen met allerlei culturele achtergronden naar toe komen.”
“Het publiek dat hier komt is druk met het Suikerfeest bezig.”
“Er komt elk jaar meer vraag naar decoraties voor het Suikerfeest.”
“Een groot deel van ons personeel viert zelf ook het Suikerfeest dus wij weten hoe belangrijk het is.”

Hieronder eveneens enkele citaten van winkelmedewerkers als antwoord op de vraag waarom de winkel waarin zij werken niets met het Suikerfeest heeft gedaan:

“Ik weet eigenlijk niet waarom wij daar niks mee doen.”
“Vanuit het hoofdkantoor is hier geen aandacht voor.”
“Wij koppelen geen extra acties aan het Suikerfeest maar houden wel rekening met de inkoop en extra personeel.”
“Dit weekend hebben wij de voorkeur gegeven aan Moederdag.”

Achtergrondinformatie

Op donderdag 13 mei en mogelijk ook woensdag 12 mei wordt door moslims het Suikerfeest (‘Eid al-Fitr’) gevierd om de vastenmaand ramadan feestelijk af te sluiten. Volgens het CBS wonen er zo’n 900.000 moslims in Nederland en maken zij circa 5% van de Nederlandse bevolking uit. Met name in de grote steden ligt het percentage moslims hoger. Zo is in Amsterdam ca. 13% van de inwoners moslim, in Den Haag is dat ca. 11% en in Rotterdam ligt dit percentage rond de 10%.

Net als bij andere feesten die in Nederland worden gevierd, is het bij het Suikerfeest traditie om bij elkaar op bezoek te gaan, lekker en veel te eten, nieuwe kleren, parfums en schoenen te kopen, cadeautjes te geven aan kinderen en zakaat (aalmoezen of giften) te geven aan armen of hulpbehoevenden. Zoals veel mensen rondom Kerst massaal inkopen worden gedaan, doen veel moslims dit rond het eind van de ramadan. In het Nederlandse straatbeeld is het feest dan ook altijd goed merkbaar door de vele mensen die in feestelijke kleren buiten lopen en inkopen doen.