Nathan Rozema gastspreker themabijeenkomst bewonersinitiatieven

Afbeelding bij Nathan Rozema gastspreker themabijeenkomst bewonersinitiatieven

Onze directeur Nathan Rozema is 19 september openingsspreker bij de themabijeenkomst bewonersinitiatieven van het Kennisplatform Utrecht Sociaal van de provincie Utrecht. De bijeenkomst gaat over het Beter benutten van gemeenschapskracht.

Thema

Bewonersinitiatieven, kunnen behoorlijkwat obstakels tegen komen bij het realiseren van hun ideeën. In de themabijeenkomst bewonersinitiatieven komen dan ook de volgende vragen aan de orde: Wat is er nodig om de gemeenschapskracht in buurten en wijken beter te benutten? Hoe kunnen bewonersinitiatieven, lokale overheid, professionele organisaties en betrokken wijkondernemers samenwerken om vitale buurten en wijken te realiseren? Welke goede praktijken zijn er? Wat is de waarde van ieders bijdrage? Welke kansen en dilemma’s zijn er voor de verschillende betrokkenen bij het benutten van gemeenschapskracht?

De bijeenkomst

De themabijeenkomst bewonersinitiatieven wordt georganiseerd door het kUS. Het kUS is een samenwerkingsverband met als doel om kennis in het sociale domein te vergroten. Tijdens de bijeenkomst zullen er verschillende sprekers zijn, waaronder Nathan Rozema, de directeur van Labyrinth en tevens initiatiefnemer Krachtstation Kanaleneiland en wijkcoöperatie Kanaleneiland. Ook zullen er thematafels zijn. waarin het samenspel rondom verschilende bewonersinitiatieven besproken wordt. Initiatieven die besproken worden zijn onder andere Fort vreeswijk Dorpshuis, Inderkengezond en buurthuis de nieuwe Jutter Utrecht. Het programma sluit af met eten en netwerken. Toegang tot het evenement is gratis.

Programma

15.15 uur Inloop en inschrijving
15.45 uur Welkom door de dagvoorzitter
15.50 uur Krachtstation Kanaleneiland – Door Nathan Rozema, initiatiefnemer Krachtstation Kanaleneiland en wijkcoöperatie Kanaleneiland
16.00 uur Sleutels voor verandering: reflectie op de werking van beeldvorming in samenwerking – Door Thom Verheggen, ontmanager. Auteur van ‘Ontmanagen voor managers’
16.30 uur Starten vanuit de basis – Door Raf Janssen, voormalig wethouder in de gemeente Peel en Maas
17.00 uur Overgang naar thematafels
17.15 uur Thematafels
18.30 uur Oogst van de tafels op een luchtige en kernachtige manier delen en reflectie daarop door vier mensen vanuit perspectief van de initiatieven, vanuit de gemeente, vanuit professionele organisaties, vanuit onderwijs en onderzoek. Wat is er nodig? Uitdagingen en kansen voor alle actoren vaststellen. Welke punten moeten op de kennisagenda van het kUS en op de provinciale agenda van de bewonersinitiatieven komen?
19.15 uur Eten en netwerken

Locatie: Krachtstation Kanaleneiland

Aanmelden: via de website van kUS