Vooraankondiging Suikerfeestmonitor 2020

Afbeelding bij Vooraankondiging Suikerfeestmonitor 2020

Voor het achtste jaar op rij maakt Labyrinth met de Suikerfeestmonitor een inventarisatie van zichtbare artikelen en/of reclame-uitingen speciaal voor het Suikerfeest. Labyrinth doet dit jaarlijkse onderzoek in winkels van de vier grote steden van Nederland: Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht. Met de Suikerfeestmonitor onderzoekt Labyrinth in hoeverre grote winkelketens in Nederland inspelen op het Suikerfeest. Rondom het Suikerfeest doen consumenten veel extra uitgaven, net als voor andere grote feestdagen die in Nederland worden gevierd. Toch ziet Labyrinth elk jaar weer dat veel winkels deze kans op extra inkomsten links laten liggen.

Voorgaande edities Suikerfeestmonitor

Uit de voorgaande edities is gebleken dat, hoewel er een stijgende lijn te zien is, Nederlandse winkels over het algemeen zeer weinig aandacht besteden aan het Suikerfeest. In 2019 had slechts een tiende van de 139 onderzochte winkels zichtbare artikelen in de winkel liggen speciaal voor het Suikerfeest. Zowel in 2018 als 2019 had slechts 6% van de winkels zichtbare reclame-uitingen voor het Suikerfeest in de winkel.

Bij navraag of winkeliers rekening hielden met het Suikerfeest, gaf in 2019 8,6% van de deelnemende winkeliers aan dit te doen. Dit is een opvallende daling ten opzichte van voorgaande jaren; toen gaven tussen de 14% en 18% van de winkeliers aan dat zij rekening hielden met het Suikerfeest. In dit nieuwsbericht van de NOS worden de resultaten van de vorige editie verder toegelicht.

Suikerfeestmonitor 2020

Voor de Suikerfeestmonitor 2020 worden in de 4 grote steden winkels bezocht. Ook worden webshops en (online) folders meegenomen om te onderzoeken hoeveel aandacht winkels aan het Suikerfeest geven. Labyrinth publiceert op 22 mei de resultaten van de Suikerfeestmonitor van 2020 op haar website.