Wat helpt tegen eenzaamheid?

Afbeelding bij Wat helpt tegen eenzaamheid?

Ruim 1 op de 10 Utrechters is ernstig eenzaam. De Gemeente Utrecht vindt dit teveel en heeft in 2019 de ‘Utrechtse aanpak eenzaamheid: routes naar verbinding’ gelanceerd. Sinds september 2019 trekken diverse organisaties, bedrijven en bewoners hierin samen met de gemeente op. Binnen het netwerk ‘Utrecht Omarmt’ werken zij samen aan het voorkomen en verminderen van (ernstige) eenzaamheid. Voor een succesvolle aanpak is het van belang dat initiatieven tegen eenzaamheid aansluiten op de behoeften van de mensen waar het om gaat. Naar aanleiding van een eerdere peiling van Panel Meetellen in 2021 vroeg de gemeente Utrecht Labyrinth om een beknopt kwalitatief onderzoek uit te voeren naar deze behoeften en de wijze waarop huidige initiatieven hierin voorzien.

Leden van Panel Meetellen aan het woord

Voor de uitvoering van het onderzoek is samengewerkt met Panel Meetellen. Dit is een onderzoekspanel van mensen die ervaring hebben (gehad) met psychische problemen en andere uitdagingen en daar graag hun mening over laten horen. Maar liefst de helft (45%) van de leden van Panel Meetellen voelt zich ernstig eenzaam. Labyrinth interviewde acht van deze panelleden. Sommige van hen hebben moeite met het aangaan van sociale contacten, anderen zijn beperkt belastbaar en vinden sociaal contact vooral erg uitputtend. Ook werkloosheid en beperkte financiële middelen spelen een rol bij de gevoelens van eenzaamheid die zij ervaren.

Initiatieven zijn bekend, maar sluiten niet altijd goed aan

De meeste respondenten zijn bekend met Utrechtse initiatieven tegen eenzaamheid, zoals maatjesprojecten, een training sociale vaardigheden, of gezamenlijke maaltijden (Samen aan Tafel). Over het algemeen zijn zij positief over het aanbod. Ook vinden ze het goed dat deze initiatieven er zijn. Voor sommigen sluit een deel van de initiatieven echter niet goed aan op de behoefte. Dat heeft vooral te maken met de kosten van de activiteiten en het drukke karakter (te veel mensen / te veel prikkels). Ook ervaren ze dat deelname aan activiteiten niet altijd vrijblijvend genoeg is. Daarnaast wenst een aantal respondenten meer (betaalbare) activiteiten die aansluiten bij hun interesses, zoals lezingen, cursussen en films. Sommigen hebben ook behoefte aan iemand met dezelfde interesses met wie ze naar activiteiten toe kunnen gaan.

Aan de slag met de resultaten

Dankzij een duidingssessie, een netwerkbijeenkomst, en een raadsinformatiebijeenkomst van de Utrechtse gemeenteraad zijn de resultaten van het onderzoek gedeeld met het netwerk Utrecht Omarmt, raadsleden, diverse welzijnsorganisaties en sociaal ondernemers. Utrecht Omarmt rapporteert op haar website over de acties die hierna zijn ondernomen. De volledige resultaten van het onderzoek staan beschreven in het rapport ‘Ernstige eenzaamheid in Utrecht. Beknopte studie onder panelleden van Meetellen’.

Labyrinth staat voor niet praten óver henmaar mét hen. Meer weten over hoe Labyrinth ook jouw doelgroep bij onderzoek betrekt? Lees hier verder. Een vraag of behoefte aan advies? Neem gerust contact met ons op! Mail naar info@labyrinthonderzoek.nl of bel naar 030 – 262 71 91.