Wijk Brede Enquêtewijk Utrecht Noordoost gestart

Afbeelding bij Wijk Brede Enquêtewijk Utrecht Noordoost gestart

Labyrinth heeft voor wijkplatform Noordoost Wijkplatform Noordoost een vragenlijst uitgezet over de wijk Utrecht Noordoost. Woont u zelf in de wijk Utrecht Noordoost? Vul dan de vragenlijst in via: www.buurtonderzoek-noordoost.nl

De gemeente Utrecht heeft meerdere wijkplatforms. Dit zijn netwerken van bewoners, ondernemers en anderen in de wijk. Het doel is om te zorgen voor verbinding tussen mensen en groepen in de wijk en tussen de wijk en de gemeente. Wijkplatform Noordoost is een van deze wijkplatforms. Ze zetten zich in om Noordoost veiliger, groener, prettiger te maken voor zo veel mogelijke inwoners. De afgelopen jaren hebben ze zich onder andere ingezet voor het veiliger oversteken aan de Alexander Numankade, voor het behoud van openbaar vervoer en hebben ze sociale media workshops aan de buurtcomités gegeven.

Wijkplatform Noordoost heeft nu ook aan Labyrinth gevraagd een vragenlijst uit te zetten. Ze willen graag weten wat wijkbewoners en ondernemers belangrijk vinden, zodat ze goed weten waar hun inzet nodig is. Ze hebben hierbij gekozen voor een bottom-up benadering. De vragenlijst is namelijk samengesteld door de buurt zelf, namelijk door ondernemers uit de wijk, buurtcomités en andere buurtbewoners.

De vragenlijst is bedoeld voor buurtbewoners en ondernemers. Utrecht Noordoost bestaat uit 11 buurten: Vogelenbuurt, Tuinwijk, Lauwerecht, Staatsliedenbuurt, Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt, Huizingabuurt, Tuindorp, Tuindorp-Oost, Voordorp en Veemarkt. Sommige vragen gaan ook over de buurten specifiek.

Woont u in een van deze buurten in Utrecht Noordoost, dan kunt u ook de vragenlijst invullen via www.buurtonderzoek-noordoost.nl