Winnaars prijzen onderzoek Samenleven in Nederland bekend!

Afbeelding bij Winnaars prijzen onderzoek Samenleven in Nederland bekend!

Onderzoek Samenleven in Nederland

Labyrinth voert in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau sinds maart het onderzoek Samenleven in Nederland uit. Voor dit onderzoek zijn ruim 15000 Nederlanders met verschillende achtergronden uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. Iedereen die de vragenlijst heeft ingevuld ontvangt een cadeaubon van €15,-. Naast deze cadeaubon zijn drie iPads verloot onder de deelnemers die de vragenlijst voor 1 mei invulden. Afgelopen maand zijn de winnaars willekeurig geselecteerd. Deze winnaars zijn geïnformeerd en hebben vervolgens de iPad ontvangen.

Labyrinth wil hierbij de winnaars van harte feliciteren!

De winnaars zijn erg blij met de prijs en stuurden ons zelfs bovenstaande foto’s van hun prijs!

Momenteel hebben al ruim 3400 personen meegedaan aan het onderzoek. Labyrinth wil alle personen die de vragenlijst tot nu toe hebben ingevuld hartelijk danken voor hun waardevolle bijdrage. Door de vragenlijst in te vullen leveren zij een belangrijke bijdrage aan een landelijk onderzoek over hoe Nederlanders met verschillende achtergronden de samenleving ervaren. Uitgenodigde personen kunnen nog altijd meedoen; het onderzoek loopt tot en met begin 2021.

Meer informatie over het onderzoek is hier te vinden. Heeft u een uitnodigingsbrief ontvangen en wilt u meedoen? Klik dan hier om de vragenlijst in te vullen.