Woonwensenonderzoek Dobbebuurt

Afbeelding bij Woonwensenonderzoek Dobbebuurt

Rochdale is bezig met het opstellen van een renovatieplan voor 24 woningen in de Dobbebuurt in Amsterdam Nieuw-West. Rochdale heeft Labyrinth gevraagd om een woonwensenonderzoek uit te voeren onder de bewoners van deze woningen. Met dit onderzoek wordt in kaart gebracht wat bewoners vinden van hun huidige woning en welke woonwensen zij hebben.

Labyrinth heeft samen met Rochdale de vragenlijst opgesteld en verzorgt de communicatie hierover naar de bewoners toe. Bewoners kunnen de vragenlijst online, telefonisch of face-to-face met een interviewer invullen.

De woningen waar Labyrinth het onderzoek uitvoert vallen onder een groter gebied dat grondig wordt gerenoveerd. Het gaat om woningen die in de jaren vijftig, kort na de Tweede Wereldoorlog, zijn gebouwd. De nadruk lag toen op snel en veel bouwen en minder op een lange levensduur. De woningen zijn inmiddels aan renovatie toe, ook zodat ze bijdragen aan de klimaatambities van de stad.