Migratie & diversiteit

Afbeelding bij Migratie & diversiteit

Onderzoek onder migrantengroepen

Labyrinth verricht sinds haar oprichting veel onderzoek onder migrantengroepen in het binnen- en buitenland. Soms worden personen van buitenlandse herkomst omschreven als moeilijk bereikbare doelgroep, bijvoorbeeld omdat niet iedereen de Nederlandse taal even machtig is. Volgens ons draait het vooral om een goede manier van betrekken en benaderen. Met de inzet van ons interviewteam, dat bestaat uit gespecialiseerde meertalige interviewers van diverse achtergronden, weten we aansluiting te vinden bij elke doelgroep. Welke culturele of taalachtergrond deze ook heeft.

Onderzoek onder asielzoekers en statushouders

Een specifieke onderzoeksdoelgroep zijn statushouders en asielzoekers. In de afgelopen jaren heeft er een toename plaatsgevonden van mensen die in Nederland asiel hebben aangevraagd. Om een beeld te krijgen van hoe het met deze mensen gaat, heeft Labyrinth in de afgelopen jaren verschillende onderzoeken uitgevoerd. Labyrinth heeft hierbij interviewers ingezet van onder andere Syrische, Eritrese, Afghaanse, Somalische en Irakese herkomst. De doelgroep statushouders en asielzoekers onderscheid zich op verschillende punten van migrantengroepen die al langer in Nederland wonen. Labyrinth is hiervan goed op de hoogte en weet haar kennis in te zetten om de doelgroep te betrekken.

Recente onderzoeken:

Samenleven in Diversiteit – in opdracht van de Vlaamse overheid – 2017
Continu Onderzoek Burgerperspectieven – 2017
Suikerfeestmonitor – 2017 (jaarlijks)
EU-MIDIS-II – in opdracht van FRA en in samenwerking met Ipsos MORI – 2016
Survey Integratie Minderheden – in opdracht van Sociaal en Cultureel Planbureau en in samenwerking met TNS NIPO – 2015
Klantreis Den Haag – in opdracht van de Gemeente Den Haag – 2017
EUR Bridge Survey – in opdracht van Stichting De Verre Bergen en Erasmus Universiteit – 2017
Onderzoek Statushouders – in opdracht van Sociaal en Cultureel Planbureau – 2017
Onderzoek Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen – in opdracht van WODC – 2017
Onderzoek naar Vrijwilligerswerk onder asielzoekers – in opdracht van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – 2016