Diversiteit

Afbeelding bij Diversiteit

Labyrinth is een bij de samenleving betrokken onderzoeks- en adviesbureau dat zich bezighoudt met een grote variatie van sociaal-maatschappelijke, multiculturele en actuele vraagstukken. Voorbeelden hiervan zijn maatschappelijk verantwoord studeren (MVS), stemgedrag onder allochtone jongeren, het suikerfeestonderzoek, kansen voor zzp-ers, wijkgericht werken en diversiteit binnen markt- en overheidsorganisaties.

Etnoteam

Labyrinth maakt voor haar onderzoeken regelmatig gebruik van haar Etnoteam. Het Etnoteam is het grootste en meest gespecialiseerde meertalige interviewteam in Nederland, dat wordt ingezet voor onderzoeken waarbij allochtonen/ migranten een belangrijke doelgroep vormen. Heel belangrijk, omdat andere onderzoeken deze groep vaak niet weten te bereiken vanwege cultuur- en taalbarrières. Labyrinth is daarom met recht marktleider te noemen als het gaat om onderzoeken onder migranten/ nieuwe Nederlanders.