Bijeenkomst Kerkvoogdijraad van Molukse kerken

Afbeelding bij Bijeenkomst Kerkvoogdijraad van Molukse kerken

Kerkvoogdijraad van Molukse kerken en lokale kerkbestuurders hebben het moeilijk. Hoe om te gaan met het religieus erfgoed en de overdracht van kerkgebouwen?

De landelijke Kerkvoogdrijraad (KVR) van Molukse kerken verkeert sinds 2006 in een financiële crisis. De KVR herbergt een viertal synodebesturen die zich sinds 2006 buigen over de 26 Molukse kerkgebouwen. De KVR is eigenaar van deze kerkgebouwen als ook de grond waarop de kerkgebouwen gevestigd zijn. Sinds jaren is er door de financiële crisis geen onderhoud uitgevoerd door de KVR, waardoor de toekomst van de 26 Molukse kerkgebouwen onzeker is.

Medio 2013 is op aandringen van diverse synodebesturen KVR als eigenaar gedwongen om te besluiten dat de kerkgebouwen overgedragen worden aan de plaatselijke gebruikers (kerkbestuurders en hun achterban). De plaatselijke beheercommissies en kerkelijke bestuurders dienen echter begeleid te worden in het in eigen beheer nemen van de kerkgebouwen. Juist hier ontbreekt het bij veel kerkelijke bestuurders en beheercommissies aan voldoende kennis om met overdrachtskwesties, beheer en exploitatie van kerkgebouwen om te gaan. Om hen hierin te ondersteunen is er een landelijke stuurgroep van vrijwillige vertegenwoordigers van lokale kerken in het leven geroepen. Zij draagt zorg voor het communicatieproces, het adviseren en het activeren van de actieve lokale projectgroepen.

Op zaterdag 24 november 2018 organiseerde Labyrinth een bijzondere inspiratiebijeenkomst. De opkomst vanuit lokale projectgroepen was groot. Namens het Krachtstation hielden onze directeur Nathan Rozema, Hielke-Jan van der Leij en Peter Millenaar een inspiratiepresentatie over de kracht van eigen beheer, geldstromen, verdien- en wijkcoöperatiemodellen. Bij de stuurgroep en lokale projectgroepen is naast het besef van emotionele, culturele en historische waarde van de Molukse kerkgebouwen, overduidelijk geworden dat overname van kerkgebouwen een andere manier van zakelijk denken vereist. Het resultaat van de inspiratiebijeenkomst is dat landelijke stuur- en projectgroepen van de ondersteuning en advisering met betrekking tot overname en verzelfstandiging van kerkgebouwen van Labyrinth gebruik wil maken.