De laatste ronde van de EUR Bridge Survey

Afbeelding bij De laatste ronde van de EUR Bridge Survey

In opdracht van Stichting de Verre Bergen start Labyrinth in september met het veldwerk voor de laatste ronde van de EUR Bridge survey. De Erasmus Universiteit voert het  onderzoek uit.  Het richt zich op statushouders in Rotterdam die na 2016 in de stad zijn komen wonen. Het doel van het onderzoek is om te kijken hoe het met deze groep statushouders gaat en om de effecten van verschillende integratietrajecten te meten.

Wat is het effect van een intensief integratietraject?

De onderzoeksgroep bestaat uit twee groepen. Een deel van de respondenten volgt het integratie programma van  Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR). De andere respondenten vallen onder het beleid van de gemeente. SNTR biedt een intensief programma dat bestaat uit een huurwoning, een versnelde taalcursus, het leren kennen van de wijk en stad, en begeleiding naar passend (vrijwilligers)werk en/of onderwijs. Zo snel mogelijk meedoen met de Nederlandse samenleving is het doel. Het EUR Bridge project onderzoekt of er verschillen zijn tussen statushouders die deelnemen aan het SNTR- en het gemeentelijk programma.

Inzet van een meertalig interviewteam

De EUR Bridge Survey is een meerjarig onderzoek. Ook in 2017, 2018 en 2019 voerde Labyrinth het veldwerk uit. Voor deze laatste ronde worden 835 respondenten gevraagd om opnieuw mee te doen met het onderzoek. Zij kunnen de vragenlijst online invullen of face-to-face met een interviewer in het Nederlands, Engels, Arabisch of Tigrinya. In deze laatste ronde worden er ook vragen gesteld over de coronacrisis. Om het veldwerk uit te voeren traint Labyrinth opnieuw interviewers met een Syrische en Eritrese achtergrond in het afnemen van kwantitatieve vragenlijsten.

Afronding van het onderzoek

Na deze ronde wordt het onderzoek afgerond. In 2021 wordt de onderzoeksrapportage gepubliceerd en besproken met o.a. maatschappelijke organisaties en beleidsmakers. Ook worden de resultaten gedeeld met de respondenten die hebben meegedaan aan het onderzoek.

Specialisme Statushouders

Onderzoek onder statushouders is een belangrijke specialisatie van Labyrinth. Voor onder andere gemeenten en universiteiten doet Labyrinth zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek onder statushouders. Een overzicht van de door Labyrinth uitgevoerde onderzoeken is te vinden onder specialisme statushouders.