Draagvlakmeting Alexander de Grotelaan

Woningcorporatie Bo-Ex heeft Labyrinth gevraagd om als onafhankelijke partij een draagvlakmeting uit te voeren onder de bewoners van 96 sociale huurwoningen in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Met deze draagvlakmeting wordt gekeken of bewoners het eens zijn met de plannen voor de renovatie van hun woningen. Deze plannen kunnen alleen uitgevoerd worden als tenminste 70% van de bewoners hiermee akkoord gaat.

Renovatieplannen uitgewerkt in het sociaal plan 

De draagvlakmeting heeft betrekking op twee flats aan de Alexander de Grotelaan met even nummers. Het betreft 96 sociale huurwoningen in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Deze woningen zijn gebouwd in de jaren zestig. Bo-Ex wil de woningen renoveren en verduurzamen. Samen met de bewonerscommissie is vanaf april 2019 een renovatieplan opgesteld. Deze plannen zijn uitgewerkt in een Sociaal Projectplan.

Belangrijk dat iedereen zijn stem uitbrengt

De bewoners kunnen hun mening geven over verschillende onderdelen van het plan. Het is belangrijk dat veel mensen hun stem uitbrengen, het gaat immers om hun woningen. Labyrinth biedt bewoners daarom verschillende mogelijkheden om mee te doen. Zo kunnen bewoners de stemformulieren opsturen per post naar Labyrinth, in een Labyrinth-brievenbus doen die aan één van de flats is opgehangen of meegeven aan een interviewer van Labyrinth. Zoals bij alle draagvlakmetingen werkt Labyrinth met interviewers die meerdere talen spreken en de bewoners persoonlijk benaderen. Bewoners die niet via de post of de brievenbus stemmen, worden gebeld en/of face-to-face bezocht door een interviewer.

Begeleiding van bewoners

Voor het opstellen van de plannen is Bo-Ex in vanaf najaar 2019 in gesprek gegaan met de bewoners, tijdens verschillende bewonersavonden en zogenaamde ‘tentsessies’. Bij deze sessies konden bewoners met Bo-Ex in gesprek over hun wensen en behoeften. Na het opstellen van het Sociaal Plan heeft Bo-Ex een modelwoning ingericht en de plannen toegelicht aan de bewoners in individuele gesprekken.