In gesprek met mantelzorgers voor Digitaal Gezond Kanaleneiland

Afbeelding bij In gesprek met mantelzorgers voor Digitaal Gezond Kanaleneiland

In november en december heeft Labyrinth met verschillende mantelzorgers uit de wijk Kanaleneiland gesproken voor het project Digitaal Gezond Kanaleneiland. Met deze gesprekken wil Labyrinth inzicht krijgen in hoe mantelzorgers het gebruik van digitale tools ervaren, en of het hen kan helpen met hun mantelzorg.

Digitaal Gezond Kanaleneiland is een initiatief vanuit de wijkcooperatie Kaneleneiland in samenwerking met Health Hub Utrecht. De samenleving en de zorg digitaliseert steeds verder. Labyrinth wordt daarom geregeld gevraagd door diverse opdrachtgevers om te onderzoeken welke gevolgen dit heeft op specifieke doelgroepen, zoals ouderen, migranten of laaggeletterden.  Projectleider Anne-Marie Benschop:

“Met het project ‘Digitaal Gezond Kanaleneiland’ wil de wijkcoöperatie  ervoor zorgen dat digitale tools en platforms daadwerkelijk aansluiten op de behoeftes van wijkbewoners, zoals mantelzorgers. Ook kijken we hoe we barrières voor het gebruik kunnen wegnemen.”

Digitaal gezond Kanaleneiland wordt gesubisideerd door SamenBeter, een organisatie die proeftuinen heeft in verschillende wijken in Nederland om te werken aan gezonde en vitale wijken waarbij  ICT ingezet wordt om daarbij te ondersteunen. Voor dit project werken ze dus ook in de wijk Kanaleneiland. Anne-Marie Benschop is de projectleider van Digitaal Gezond Kanaleneiland en is ook betrokken bij SamenBeter

Het project bestaat uit verschillende onderdelen. Labyrinth heeft het onderzoeksgedeelte van dit project uitgevoerd. Twaalf mantelzorgers uit de wijk hebben allemaal twee van de digitale tools en platforms getest. Labyrinth is vervolgens met hen hierover in gesprek gegaan. Wat vonden zij van het gebruiksgemak? Zouden ze de tools zelf gebruiken en voorziet het in hun behoeftes? De digitale tools die getest zijn bieden onder andere inzicht in gezondheidsgegevens, informatie over mantelzorg, of een platform waarop je contact kunt opnemen met zorgverleners. De mantelzorgers hadden verschillende leeftijden, verschillende achtergronden, en ook voor wie ze zorgden was verschillend.

Voor dit onderzoek wordt samengewerkt met huisartsen van de twee gezondheidscentra in Kanaleneiland: Gezondheidscentrum Kanaleneiland en Gezondheidscentrum Marco Polo. Ook een platform wat zij gebruiken voor hun patiënten is getest door de deelnemers aan het onderzoek.

In januari wordt de rapportage met de resultaten gepubliceerd. Op basis daarvan gaat het project Digitaal Gezond Kanaleneiland verder werken aan het toegankelijk maken van de digitale platforms tools in en voor de wijk.

Labyrinth wil alle deelnemers aan dit onderzoek nogmaals bedanken!