Labyrinth ondersteunt de Dag van de Bewoner

Afbeelding bij Sociale veiligheid

Dag van de Bewoner: bewoner in de spotlight bij professionals

Het dringt tot steeds meer professionals door dat bewoners een cruciale rol spelen bij het succes van renovaties, zeker wanneer het gaat om verduurzaming van corporatiewoningen. Labyrinth onderzoek & advies juicht de groei van dit besef toe. Daarom ondersteunen wij De Dag van de Bewoner georganiseerd door kennisnetwerk in de bestaande bouw Renda. De Dag van de Bewoner vindt plaats op 23 november in het Krachtstation in Utrecht.

Corporaties Mitros, Portaal, SSW de Bilt, Antares, Area en Woonbedrijf nemen je mee in hun zoektocht naar de juiste balans tussen meters maken, tevreden bewoners en de mate waarin je bewonersgedrag kunt beïnvloeden als het gaat om energiebesparing. Er zijn vele dilemma’s en keuzes te maken waarin de ketenpartners een grote rol spelen. In een break out sessie (45 min) deelt Birgit Dulski in een sessie de onderzoeksresultaten van Nederlandse ecowijken: wat kunnen we leren van de ervaringsdeskundigen, namelijk de bewoners? Andere sessies gaan onder andere over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van corporaties om te verduurzamen versus al dan niet je wil opleggen aan bewoners; vraaggestuurd renoveren als uitgangspunt van je beleid en bijvoorbeeld de zoektocht naar de ideale balans in bewonerscommunicatie tussen de corporatie en aannemer. Je kunt het hele programma lezen op www.dagvandebewoner.nl

Op deze dag word je als renovatieprofessional ook ondergedompeld in de kunst van echte gastvrijheid, in Hostmanship. Leer wat het betekent voor jou als professional maar ook als organisatie wanneer je de klant, de bewoner, werkelijk omarmt en haar leefwereld als uitgangspunt neemt voor je werk.

De Dag van de Bewoner is het eerste, enige en dus unieke evenement waarop de bewoner bij professionals in de spotlight staat. We sluiten deze dag rond 15 uur dan ook feestelijk af met de Verkiezing van de Gelukkigste Bewoner! De aanmeldingen stromen binnen en als sympathisant van Renda roept Labyrinth via deze weg al onze relaties op om hierbij aanwezig te zijn. Wanneer je naar renda@aeneas.nl mailt, wordt je inschrijving door Renda geregeld en krijg je als relatie van Labyrinth een korting van 100 euro!