Labyrinth onderzoekt hoe Rotterdammers ontspannen samenleven

Afbeelding bij Labyrinth onderzoekt hoe Rotterdammers ontspannen samenleven

Foto: Harold Wijnholds op Unsplash

Achtergrond onderzoek

Labyrinth is door de gemeente Rotterdam gevraagd om een kwalitatief onderzoek uit te voeren in de vorm van focusgroepsgesprekken. Dit kwalitatief onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van de evaluatie van het programma ‘Relax: Dit is Rotterdam, ontspannen samenleven met diversiteit’ van de gemeente Rotterdam. Daartoe komen in dit onderzoek thema’s aan bod zoals groen in de stad, discriminatie en de acceptatie en omgang met diversiteit in de stad van de afgelopen jaren. De gemeente wil dit kwalitatief onderzoek uit laten voeren als toevoeging op de brede, kwantitatieve ontwikkelingen zoals onderzocht onder Rotterdammers.

Het kwalitatief onderzoek biedt door middel van zes focusgroepen duiding en verdieping van de ervaringen van Rotterdamse burgers. Daarnaast wordt in een expertmeeting onderzocht hoe belangenorganisaties staan tegenover de hierboven genoemde thema’s.

Focusgroepsgesprekken met Rotterdammers

In het kader van dit onderzoek gaat Labyrinth zes focusgroepsgesprekken organiseren met diverse Rotterdammers. De gesprekken met de Rotterdammers zullen gaan over hun ervaringen met hoe het is om samen te leven in de stad. In de topiclijst voor deze gesprekken komen verschillende thema’s en vragen aan bod, zoals:

  • Wat maakt jou tot Rotterdammer?
  • Hoe verbonden voel jij je met de stad?
  • Wat vind je van je leven in Rotterdam?
  • Wat vind je van groen in de stad? 
  • Hoe leef jij als Rotterdammer samen met andere mensen in een diverse stad?

Ook vragen wij Rotterdammers om mee te denken over wat nodig is om ontspannen samen te leven in een stad als Rotterdam. De resultaten van dit onderzoek zijn waardevol voor de gemeente Rotterdam, vooral voor het maken en uitvoeren van haar beleid.

Werving en resultaten

Tot 20 juni 2020 zal Labyrinth via verschillende netwerken en kanalen Rotterdammers werven voor deelname aan de focusgroepsgesprekken. De resultaten van dit onderzoek worden in de loop van september 2020 verwacht.

Als je meer wilt weten en/of informatie te delen hebt, neem dan contact op met  Labyrinth Onderzoek & Advies via  info@labyrinthonderzoek.nl of telefonisch +31 (0)30 – 262 71 91.