Onderzoek beleving moslimidentiteit

Afbeelding bij Onderzoek beleving moslimidentiteit

Onlangs heeft Labyrinth onderzoek en advies in opdracht van de Radboud Universiteit respondenten geworven voor het onderzoek beleving moslimidentiteit in Nederland. De doelgroep van het onderzoek waren Marokkaanse en Turkse Nederlanders van de 1,5 generatie (voor hun 12e jaar naar Nederland gekomen) en 2e generatie. Middels dit onderzoek wenste de Radboud Universiteit een stem te geven aan diverse mensen binnen de doelgroep. In het onderzoek konden ze namelijk zelf aangeven hoe zij hun moslimidentiteit ervaren in Nederland. 

Labyrinth heeft via haar panel en via diverse netwerken en kanalen respondenten geworven om deel te nemen aan het onderzoek. In totaal hebben er meer dan 550 respondenten meegedaan aan het onderzoek door de vragenlijst in te vullen. Naast het verzamelen van de vragenlijst zal de Radboud Universiteit wellicht ook nog focusgroepen, diepte-interviews of vervolgvragenlijsten organiseren met respondenten die hebben aangeven dat ze mee willen doen aan het vervolgonderzoek.

Momenteel zijn de betrokken wetenschappers van Radboud Universiteit bezig met de analyseplannen van de vragenlijstdata voor verschillende studies. Eerste voorlopige resultaten worden medio 2020 verwacht en rond die tijd tijdens wetenschappelijke conferenties of seminars worden gepresenteerd. Publieke presentatie van de resultaten zal rond of na wetenschappelijke peer review plaatsvinden.