Onderzoek ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers Neder-Betuwe

Afbeelding bij Onderzoek ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers Neder-Betuwe

De gemeente Neder-Betuwe heeft Labyrinth gevraagd voor haar een onderzoek te doen naar de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers. Om die reden heeft de gemeente inwoners huis aan huis uitgenodigd om mee te doen aan een online onderzoek om te kijken of mantelzorgers en vrijwilligers weten waar ze met vragen en verzoeken tot ondersteuning terecht kunnen. Ook wil de gemeente graag weten of ze zich voldoende gewaardeerd voelen en waar verbetering mogelijk is.

Enquête over mantelzorg, zorg in de toekomst; zorgen op dit moment

Je bent het, je wordt het. Of je hebt straks zelf een mantelzorger nodig. Eigenlijk krijgt iedereen vroeg of laat met mantelzorg te maken. Mantelzorgers realiseren zich vaak pas na jaren dat ze mantelzorger zijn. Soms zijn ze dan al zo opgegaan in de zorg voor een ander dat het water hen tot aan de lippen staat.

Bewustwording

Bewustwording van het feit dat je mantelzorger bent is een eerste vereiste is om het aantal overbelaste mantelzorgers terug te dringen. Maar bewustwording begint niet op de eerste dag dat je gaat zorgen, maar al jaren daarvoor. Waar kun je terecht als ondersteuning noodzakelijk is om even ‘lucht’ te krijgen? Waar kun je terecht als het water je tot aan de lippen staat en er direct iets geregeld moet worden om jouw zorg voor iemand anders (tijdelijk) op te vangen? Is het bekend of nog niet? De gemeente wil het graag weten.

Neder-Betuwse vrijwilliger het cement in de samenleving. Hoe sterk is dit cement?

Het werk van vrijwilligers is van grote betekenis in het dagelijks leven. De gemeente ziet de kracht ervan en de preventieve werking die van vrijwilligerswerk uitgaat. Vrijwilligerswerk verbindt mensen onderling en versterkt zorg en ondersteuning. Vrijwilligerswerk is er op veel manieren. Voor zorg en ondersteuning van een kwetsbare mede-inwoner. Voor de begeleiding van activiteiten. Of voor het goed draaiend houden van een vereniging.

Volwaardige plek in de samenleving

De gemeente ziet echter wel de druk toenemen op de vrijwilligers. Terwijl vrijwillige inzet, in welke vorm dan ook, vraagt om een volwaardige plek in de samenleving met aandacht voor kwaliteit, ondersteuning en waardering.