Gevestigd, maar niet thuis. De eerste resultaten van de Survey Integratie Migranten (SIM2020)

Afbeelding bij Gevestigd, maar niet thuis. De eerste resultaten van de Survey Integratie Migranten (SIM2020)

In 2020, te midden van de coronapandemie, heeft Labyrinth voor het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) het veldwerk uitgevoerd voor één van de grootste surveyonderzoeken onder migrantengroepen in Nederland: de Survey Integratie Migranten (SIM-survey). De eerste bevindingen zijn in oktober 2022 gepubliceerd in het rapport ‘Gevestigd, maar niet thuis’.

Achtergrond van het onderzoek

Het doel van de SIM-survey is om de sociaal-culturele en sociaaleconomische positie van diverse migrantengroepen binnen de Nederlandse samenleving in kaart te brengen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan hoe mensen met een migratieachtergrond het maatschappelijk klimaat jegens migrantengroepen ervaren en of ze discriminatie ervaren. SIM ’20 maakt onderdeel uit van een lange geschiedenis van surveyonderzoek onder migrantengroepen en is eerder uitgevoerd in 2006, 2011 en 2015. Labyrinth was ook bij twee eerdere edities betrokken. Door de resultaten van de huidige survey met eerder surveyonderzoek te vergelijken, worden ontwikkelingen door de tijd heen gevolgd. Zo kan inzicht worden verkregen in de integratie van diverse migrantengroepen in Nederland[1].

Meer dan 5300 mensen aan het woord

Voor de 2020-editie van de survey zijn personen met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse,Caribisch-Nederlandse, Somalische, Iraanse en Poolse achtergrond benaderd. Ook maakte een vergelijkingsgroep van personen zonder migratieachtergrond deel uit van de van het onderzoek. In totaal hebben er ruim 5300 mensen aan het onderzoek meegedaan. Deelnemers konden de vragenlijst online of met één van onze meertalige interviewers invullen. Dat kon in het Nederlands, maar ook in het Farsi, Pools, Marokkaans-Arabisch (Darija), Somalisch en Turks. De uitvoering van het face-to-face veldwerk kon pas laat (na de versoepeling van de coronamaatregelen) starten. Toch hebben onze interviewers meer dan 540 face-to-face interviews afgenomen.

Flinke successen, maar ook onbehagen

De eerste resultaten tonen dat mensen met een migratieachtergrond op verschillende terreinen grote successen boeken. Zo blijkt onder andere dat de participatie op de arbeidsmarkt is toegenomen en dat kinderen van migranten een flink hoger opleidingsniveau hebben dan hun ouders. Hoewel de kinderen van migranten het op sociaaleconomisch vlak beter doen dan hun ouders, ervaren zij ook vaker discriminatie en uitsluiting. Ook zijn zij somberder over het politieke systeem. Ongeveer de helft van de ‘tweede generatie’ vindt Nederland geen gastvrij land. Het SCP spreekt van een integratie paradox “Meer integratie en participatie betekent meer blootstelling aan uitsluiting, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt of in het onderwijs. Ook speelt mee dat de tweede generatie meer meekrijgt van de politieke en maatschappelijke discussie over integratie, migratie, racisme en de islam. Dit alles geeft voeding aan sombere opvattingen over de mogelijkheden en kansen van personen met een migratieachtergrond in Nederland[2]

Meer weten?

Labyrinth staat voor niet praten óver henmaar mét hen. Meer weten over hoe Labyrinth ook jouw doelgroep bij onderzoek betrekt? Lees hier verder. Een vraag of behoefte aan advies? Neem gerust contact met ons op! Mail naar info@labyrinthonderzoek.nl of bel naar 030 – 262 71 91.


[1] Jaco Dagevos en Joost Kappelhof, Survey Integratie Migranten. Uitvoering van veldwerk ten tijde van corona, (Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2022).

[2] Jaco Dagevos, Marian de Voogd-Hamelink en Roxy Damen, Gevestigd, maar niet thuis. Eerste bevindingen uit de Survey integratie migranten (SIM2020) , (Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2022), 55.