Start onderzoek diversiteit en inclusiviteit van de Utrechtse muzieksector

Afbeelding bij Start onderzoek diversiteit en inclusiviteit van de Utrechtse muzieksector

Het Utrechtse Muziek Overleg (UMO) wil weten wat de publieks- en personeelssamenstelling is van de Utrechtse muzieksector. Ook wil het weten hoe publiek en personeel de inclusiviteit van de sector beoordelen. Labyrinth onderzoekt dit door een vragenlijst te ontwikkelen, die ook voor vervolgonderzoek gebruikt kan worden.

Het Utrechts Muziek Overleg is het overlegorgaan van 37 muziekpodia en festivals in de stad. Het vertegenwoordigt verschillende muziekorganisaties en stromingen. Zo valt Tivoli Vredenburg er onder, maar ook een kleinere organisatie als Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland.

Is er voor iedereen een muzikaal aanbod?

Voor de muzieksector is diversiteit en inclusiviteit een belangrijk thema, net als in andere culturele sectoren. Daarom is in 2011 de Code Culturele Diversiteit en Inclusie ontwikkeld. Met deze code moeten culturele organisaties uitleggen wat zij concreet doen om diversiteit en inclusiviteit te vergroten. Er wordt daarbij gekeken naar vier pijlers, Programma, Publiek, Partners en Personeel, en naar alle vormen van verschil, zoals gender, beperking, seksuele oriëntatie, religie, sociaaleconomische status, opleidingsniveau en leeftijd.

Veel UMO-leden hanteren de Code Culturele Diversiteit en Inclusiviteit, maar hebben niet goed zicht op wie zij als gehele sector bereiken (en wie niet). Daarom wil UMO onderzoeken wat de publieks- en personeelssamenstelling is van de Utrechtse muziek sector. Ook wil UMO weten hoe publiek en personeel de inclusiviteit van de sector beoordelen: Kunnen mensen zichzelf zijn wanneer ze een muziekprogramma bezoeken? Voor dit onderzoek worden de UMO-leden ondergebracht in clusters, zodat er sector breed gekeken kan worden naar de resultaten.

Aangepaste opzet vanwege corona

Vanwege de coronamaatregelen is het een uitdagende tijd voor de culturele sector. In 2020 is er nauwelijks publiek geweest, waardoor het niet mogelijk is om huidig publiek te bevragen. In plaats daarvan krijgen bezoekers die tussen de zomer 2019 en maart 2020 een UMO-lid hebben bezocht een vragenlijst opgestuurd. Het onderzoek richt zich daarbij voornamelijk op trouwe bezoekers van de leden. Wie zijn zij? En hoe beoordelen zij de sector?

Hiermee is dit onderzoek bedoeld als een eerste start. Wanneer na de coronacrisis de sector weer volledig op gang is gekomen, is de intentie er om vervolgonderzoek uit te voeren onder een breder publiek.