Terugblik 2022. Een overzicht in cijfers!

Ontworpen door Anke Muijsers – visual-research.studio

Ook in 2022 stortten wij ons weer vol enthousiasme op diverse projecten met als doel om de stem van vaak ongehoorde groepen mensen te laten horen. Ons credo ‘Praat mét hen, niet over hen’ stond hierbij natuurlijk centraal. Door middel van face-to-face en online vragenlijsten, focusgroepen en diepte-interviews spraken we met een diversiteit aan mensen, waaronder mensen met:

  • een laag inkomen
  • een lage cultuurparticipatie
  • een verstandelijke beperking
  • een vluchtgeschiedenis
  • een migratieachtergrond
  • en nog meer!

We richtten ons in 2022 op onderwerpen zoals diversiteit, discriminatie, eenzaamheid, woonwensen, participatie, ervaren representatie in de politiek en vele andere relevante en boeiende onderwerpen. Onze onderzoeken hebben geleid tot inzichten die bijgedragen hebben aan een betere representatie van deze groepen in de maatschappij. We zijn trots op ons werk en kijken uit naar toekomstige projecten waarmee we mensen een stem kunnen geven.

Labyrinth staat voor niet praten óver henmaar mét hen. Meer weten over hoe Labyrinth ook jouw doelgroep bij onderzoek betrekt? Lees hier verder. Een vraag of behoefte aan advies? Neem gerust contact met ons op! Mail naar info@labyrinthonderzoek.nl of bel naar 030 – 262 71 91.