Verslag OmgevingsTour Utrecht Gezonde Stad

Afbeelding bij Duurzaamheid

Op 22 februari vond in het Krachtstation de OmgevingsTour Utrecht Gezonde Stad van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen (BNSP) plaats. Labyrinth verzorgde hier een presentatie over de positie van het Krachtstation in de wijk Kanaleneiland. De OmgevingsTour Utrecht vond plaats in het kader van het meerjarenprogramma van de BNSP.

Krachtstation

Geïnitieerd door Labyrinth, opgezet zonder ondersteuning of subsidie maar met de inzet van betrokken bewoners en ondernemers is het Krachtstation, midden in een wijk die compleet transformeert, een plek die de locatie een enorme positieve boost geeft in het kader van leefbaarheid, maatschappelijke betrokkenheid, ontmoeting en deling. Het Krachtstation onderhoudt zichzelf. Ondernemerschap, ontmoetingen, zowel zakelijk als anderszins en het wonen met een eigen verantwoordelijkheid om je woonomgeving leefbaar te maken worden gefaciliteerd. Het Krachtstation is uitgegroeid tot een begrip in een wijk waar het begrepen worden tijden lang onder druk heeft gestaan en…waar bewoners en betrokken bedrijven en bedrijfjes mede bijdragen aan het welslagen van dit bijzondere krachtproject.

De volledige presentatie van Labyrinth is hier te raadplegen. Naast Labyrinth gaven onder andere ook het Planbureau van de leefomgeving en de Gemeente Utrecht een presentatie. Ook vonden er twee excursies plaats in de wijk. Het complete verslag van de dag is hier te raadplegen.