Evaluatie training “Omgaan met Extreme Idealen (OMEI)”

De Expertise Unit Sociale Stabiliteit (ESS) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft Labyrinth opdracht gegeven om onderzoek uit te voeren naar de ervaren effectiviteit van de training over ‘Omgaan met Extreme Idealen’. Voor meer informatie over de ESS, zie deze link.