Burgerinitiatieven en verzelfstandiging

Afbeelding bij Burgerinitiatieven en verzelfstandiging

Met de komst van de participatiesamenleving maakt de Nederlandse overheid zowel op landelijk als lokaal niveau een terugtrekkende beweging. Hiermee komt verantwoordelijkheid meer bij de burger te liggen. Eigen initiatief speelt een grotere rol, ook bij maatschappelijke voorzieningen. Meedoen is het credo. In veel wijken wordt dan ook gewerkt aan verzelfstandiging. Van accommodaties wordt gevraagd hun eigen broek op te houden. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan.

Labyrinth heeft jarenlange ervaring met begeleiden en adviseren bij processen van verzelfstandiging. Met onze expertise helpen we burgers en bewoners met duurzame exploitatiemodellen. Die exploitatie moet vaak kritisch worden bekeken. Geldstromen (door de wijk) worden inzichtelijk gemaakt. Hoe kan de traditionele functie van een wijkaccommodatie – ontmoeting, leefbaarheid en sociale cohesie – worden gecombineerd met verdienmodellen?

Dit vraagt een kentering in denken. Functies moeten worden verbreed, nieuwe gebruikers gezocht. Er kan worden gedacht aan horeca, flexwerkplekken, sport en zorg. Wijkaccommodaties kunnen vanwege de relatief lage kosten een goedkoop alternatief bieden.

Labyrinth is partner van de gemeente Utrecht en begeleidde in haar eigen stad onder andere meerdere speeltuinen bij verzelfstandiging. Een geslaagd voorbeeld is buurttuin de Zandloper, welke op dit moment volledig in zelfbeheer is. Daarnaast is Labyrinth ook expert op het gebied van Molukse wijkaccommodaties en kerken.

Bij dergelijke vraagstukken dienen lokale factoren en context niet uit het oog te worden verloren. Er is geen toverformule die overal werkt. Maatwerk is nodig, op basis van de eigen kracht van de wijk en haar bewoners. We gaan dan ook graag met u in gesprek over de uitdagingen die in uw wijk of buurt spelen? Geïnteresseerd? Neem gerust contact met ons op.