Wijkraadpleging

Afbeelding bij Wijkraadpleging

De wijk wordt steeds meer betrokken bij gemeentelijke besluitvorming. Dat is goed nieuws. Buurtbewoners kunnen zo meer invloed uitoefenen op beleid in hun wijk. Wijkraden en -platforms zijn de schakel tussen bewoners en het college van burgemeester en wethouders. Maar weet je betrokkene eigenlijk wel wat er precies leeft in de wijk?  Want lang niet alle bewoners laten zich horen. Labyrinth ondersteunt wijkraden en -platforms in hun adviesfunctie en bij een wijkraadpleging.

Labyrinth heeft een heldere en praktische visie: ‘Haal de informatie bij de bron.’ En dan ook bij groepen die minder aan het woord komen. Dan haal je maximaal rendement uit onderzoek. Labyrinth kent uiteenlopende onderzoeksmethodieken en zal die in overleg met de wijkraad bepalen. Naast meer traditionele vormen van onderzoek verassen wij met innovatieve methodieken. Dit alles gericht op een zo hoog en zo representatief mogelijke respons.

Labyrinth levert vooral praktische informatie waardoor u snel en adequaat advies kan geven voor uw wijk. Labyrinth richt zich niet alleen op het onderzoek, maar is sparringpartner voor het hele traject.

Ervaring Labyrinth

Labyrinth ondersteund sinds jaar en dag wijkraden en -platforms, onder andere op de volgende thema’s:
‘Nabuurschap’, ‘Ouder wonen in Oost’, ‘Cultuur in Oost’, ‘Voorzieningen in Oost’, ‘Participatie Bouwprojecten’, ‘Voorzieningen Transwijk’, ‘Voorzieningen in Kanaleneiland’, ‘Voorzieningen Dichterswijk/Rivierenwijk’, ‘Jeugdwerkloosheid’, ‘Overvecht op Leeftijd’, ‘Basisscholieren’, ‘Leefbaarheid’, ‘(On)veiligheid’, ‘Mobiliteit’, ‘Winkels en Horeca’, ‘Bekendheid ontwikkelingen in de wijk’, ‘Inspraak bouwprojecten’, ‘Luchtkwaliteit en Verkeer’, ‘Duurzaam wonen’, ‘De toekomst van Noordoost’, ‘Woononderzoek senioren’

Een aantal recente voorbeelden van door ons uitgevoerde onderzoeken:

Is uw wijkraad ook voornemens een wijkraadpleging uit te voeren? Elke wijk en buurt is uniek. Daarom gaan we graag met u in gesprek. Neem vrijblijvend contact met ons op.