Arbeidsmarkt

Afbeelding bij Arbeidsmarkt

Labyrinth en de arbeidsmarkt

Labyrinth is sinds haar ontstaan actief op het terrein van de arbeidsmarkt. Zo deed Labyrinth voor verscheidene gemeenten recent onderzoek naar nieuwe vormen van bijstand. Ook ontwikkelde we voor het ministerie en het toen net opgerichte Microfinanciering Nederland een monitor voor microfinanciering en de pilots van de borgstellingsregio’s. In Overvecht deden we als een van de eersten in Nederland achter de voordeur onderzoek bij gezinnen en jongeren met betrekking wat jongeren nu zelf kunnen en willen bijdragen aan het verbeteren van de wijk en hunzelf. Dit werd later opgevolgd door het project “Wat Schuift ‘T?!”. De achterliggende gedachte hierbij was dat het vooroordeel dat jongeren in ‘probleemwijken’ alleen maar op straat hangen totaal klopt niet.

Het nut van leren en actief bezig zijn is weg-vergadert. Het is voor de jeugd van tegenwoordig niet meer duidelijk wat ze er aan hebben, wat ze ermee kunnen en wat ze kunnen verdienen: Wat Schuift ‘T?!. Door het ontbreken van een echte (monetaire) incentive bij onderwijsinstellingen tussen de studenten/ leerlingen en werkgevers/ ondernemers zijn er opleidingen gekomen waar in de praktijk weinig vraag naar is. Uit onze onderzoeken blijkt dat jongeren vaak helemaal niet weten waar kansen liggen op de arbeidsmarkt. Met onze onderzoeken onder jongeren en ondernemers brengt Labyrinth kansen in kaart rondom de arbeidsmarkt. Daarnaast is Labyrinth onderzoekspartner voor Alternatief Voor de Vakbond (AVV), voerde het KTO’s uit voor vakbond De Unie en adviseert Labyrinth werknemerscoöperaties door heel het land.

Ervaring Labyrinth

Voorbeelden van recent door ons uitgevoerd onderzoek: